ZIN 2A/2020

Korzystając ze wsparcia finansowego, które Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało w 2019 r. na realizację zadania: Wydawanie czasopisma „Zagadnienia Informacji Naukowej” – zwiększenie zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym w ramach programu „Działalność upowszechniająca naukę: działalność wydawnicza” (DUN), redakcja ZIN zaplanowała wydanie także w 2020 r. dwóch numerów tematycznych, poświęconych najnowszym problemom badawczym nauki o informacji, w całości publikowanych w języku angielskim.

Drugi numer tematyczny (ZIN 2A/2020) poświęcony jest sytuacjom kryzysowym i roli, jaką nauka o informacji może odegrać w celu ich kontrolowania i efektywnego nimi zarządzania. Zawiera siedem artykułów badawczych i przeglądowych, omawiających zaproponowaną tematykę z perspektywy pięciu głównych obszarów nauki o informacji, zdefiniowanych w call for papers do tego numeru. Są to: użytkownicy, zasoby i usługi, strategie zarządzania informacją, badania i komunikacja naukowa oraz wpływ sytuacji kryzysowych na rozwój technologii informacyjnych i ich wdrożeń.

W artykułach zaprezentowano analizy wpływu obecnej sytuacji na zarządzanie informacją, a także na pracę badaczy, praktyków informacji oraz instytucji. Omówiono najlepsze strategie wdrożone w celu dostosowania się do warunków pandemicznych oraz zmiany w funkcjonowaniu systemów informacyjnych.

[z Przedmowy dr Zuzanny Wiorogórskiej, redaktorki prowadzącej numer specjalny]


Zapraszamy do lektury ZIN 2A/2020  Sytuacje kryzysowe a nauka o informacji w otwartym dostępie

PDF

EPUB

MOBI


Czytaj online:

 


*Publikacja sfinansowana z grantu DUN „Wydawanie czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej – zwiększenie zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym” – zadanie finansowane w ramach umowy 921/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę)