Poradnik Bibliotekarza

Zamów prenumeratę!

Czasopismo instruktażowo-metodyczne, o charakterze popularnym. Adresowane do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych oraz instruktorów z domów kultury. Prezentuje różnorodne treści z zakresu szeroko pojętego bibliotekarstwa, jako elementu kultury i dziedzin pokrewnych przydatnych w zawodzie bibliotekarza: literatury, psychologii, pedagogiki, technologii informacyjnych. Od kilku lat specjalizuje się w problematyce książki dziecięcej, promocji działań bibliotek na rzecz wzrostu czytelnictwa dzieci i młodzieży oraz podnoszeniu kompetencji bibliotekarzy w tym zakresie.

Ukazuje się od 1949 r. Jest często patronem medialnym konferencji zawodowych i targów książki.

Przeglądaj Archiwum Cyfrowe SBP

Redaktor naczelny dr Dorota Grabowska

tel. 600-505-662;

e-mail: dgrabo@wp.pl

Sekretarz redakcji Jadwiga Chruścińska

tel. 505-078-945;

e-mail: jchruscinska@gmail.com

Przewodniczący

Komitetu Redakcyjnego

prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert

 

 

Czasopismo uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Zobacz poszczególne numery!