ZIN 2/2020

ZIN

Studia informacyjne

Information studies

VOL. 58 2020 NO. 2 (116)

p-ISSN 0324-8194

e-ISSN 2392-2648

Spis treści | Contents

ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS

Łukasz Opaliński, Marcin Jaromin

Wybrane metody prognozowania tempa rozwoju dyscyplin naukowych (metoda regresji wielomianowej trzeciego stopnia, metoda autoregresji oraz wygładzania wykładniczego) [Selected Methods of Forecasting the Rate of Scientific Disciplines Development (Third Degree Polynomial Regression Method, Autoregression Method and Exponential Smoothing)]

Mariusz Luterek

Public Libraries: Their Role in Smart City Strategies [Biblioteki publiczne w strategiach budowania inteligentnego miasta]

Bartłomiej Włodarczyk

What Does “a Reliable Source” Mean? Types and Structure of References in the Polish Wikipedia Articles About Historical Persons [Czym jest „wiarygodne źródło”? Typy źródeł bibliograficznych i struktura ich opisów w artykułach dotyczących postaci historycznych w polskiej Wikipedii]

Aneta Januszko-Szakiel, Paloma Korycińska, Aleksandra Dereń

Infobrokering Project Management in Line With the Theory of Constraints – a Case Study [Zarządzanie projektem infobrokerskim według teorii ograniczeń – studium przypadku]

Natalia Białka

Kradzież tożsamości czasopism naukowych [Identity Theft of Scientific Journals]

ZAGADNIENIA ARCHITEKTURY INFORMACJI | ISSUES IN INFORMATION ARCHITECTURE

Anna Matysek

Narzędzia projektantów produktów cyfrowych [Tools for Digital Product Designers]

RECENZJE I OMÓWIENIA | REVIEWS

Przegląd polskich nowości wydawniczych [New Polish Publications] (Anna Stanis)

KRONIKA | CHRONICLE

II Konferencja „Architektura informacji jako dyscyplina akademicka” (AIDA 2) (Kraków, 4–5 czerwca 2020 r.) [ The Second Conference “Information Architecture as an Academic Discipline” (AIDA 2) (Krakow, June, 4–5, 2020)] (Bartłomiej Włodarczyk)

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW | GUIDELINES FOR AUTHORS

Abstrakty (PDF)

 

Zamów prenumeratę!

Kup Numer 2/2020