Przegląd Biblioteczny 4/2017

ARTYKUŁY

 • Katarzyna Jamrozik, Małgorzata Korczyńska-Derkacz: Problematyka prasoznawcza na łamach wybranych polskich czasopism bibliologicznych 
 • Anna Małgorzata Kamińska: Miary podobieństw łańcuchów znakowych a deduplikacja rekordów w bibliograficznych bazach danych 
 • Justyna Jasiewicz: Obszary, problemy i metody badawcze library and information science. Część I .

KONFERENCJA GENERALNA IFLA – WROCŁAW 2017

 • „Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo”. Światowy Kongres Bibliotek i Informacji i 83. Konferencja Generalna IFLA (Wrocław, 19-25 sierpnia 2017 r.) (Elżbieta Barbara Zybert)
 • Sprawozdanie z wystąpień poświęconych zagadnieniom edukacji informacyjnej podczas 83. Konferencji Generalnej Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń
  i Instytucji (IFLA) (Wrocław, 19-25 sierpnia 2017 r.) (Joanna Potęga, Agnieszka Wróbel, Zuza Wiorogórska)
 • Kongres IFLA we Wrocławiu – Droga do sukcesu (Andrzej Ociepa)

SPRAWOZDANIA

 • „Bibliotekarz nowej generacji”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Płock, 6 października 2017 r.) (Mariola Antczak, Monika Wachowicz)
 • „Tworzenie Narodowego Zasobu Bibliotecznego”. Konferencja naukowa (Warszawa, 12 października 2017 r.) (Agnieszka Gołda)
 • „Czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece”. Konferencja naukowa (Zielona Góra, 8-9 listopada 2017 r.) (Monika Simonjetz)

RECENZJE I PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA

 • Encyklopedia książki. Red. Anna Żbikowska-Migoń, Anna Skalska-Zlat. T. 1: Eseje. A-J; T. 2: K-Z. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017 (Jacek Wojciechowski)
 • Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)
 • Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)

Z ŻYCIA SBP
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Hanna Zasadowa (25 maja 1920 – 12 sierpnia 2017) (Wanda Kronman-Czajka)
Hanna Zasadowa – praca i walka dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Glosa (Andrzej Mężyński)

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW


Pobierz PDF


Czytaj online: