Przegląd Biblioteczny 3/2017

ARTYKUŁY

 • Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska: Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece – nurty badawcze w zagranicznym i polskim piśmiennictwie z zakresu bibliologii i informatologii
 • Agnieszka Chamera-Nowak: Biblioteki Brajlowska i Czarnodrukowa Zakładu dla Niewidomych w Laskach
 • Małgorzata Kowalska: Altmetria jako przedmiot zainteresowania bibliologii i informatologii
 • Karolina Piaśnik-Krakowska: Modele zarządzania informacją w serwisach WWW krakowskich bibliotek akademickich

SPRAWOZDANIA

 • „Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką” Konferencja naukowa (Łódź, 6-8 czerwca 2017 r.) (Justyna Jerzyk-Wojtecka)
 • Pierwsze spotkanie Proweniencyjnej Grupy Roboczej (Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 7 czerwca 2017 r.) (Maria Kycler, Dorota Sidorowicz-Mulak)
 • „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny” VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.) (Hanna Kościuch, Jolanta Żochowska)

RECENZJE I PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA

 • Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki. Oprac. zespół autorów: Iwona Leonowicz, Magdalena Rowińska, Paweł Rygiel, Leszek Śnieżko, Małgorzata Wielek-Konopka, Iwona Wiśniewska; pod red. Magdaleny Rowińskiej i Iwony Wiśniewskiej. Wyd. 4. Warszawa: Wydaw. SBP, 2017 (Jerzy Franke)
 • Aneta M. Sokół: Polska książka ewangelicka po 1989 roku. Katowice: Wydaw. „Głos Życia”, 2016 (Zdzisław Gębołyś)
 • Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)
 • Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)

Z ŻYCIA SBP

KOMUNIKATY

 • IV edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej – sprawozdanie (Mariola Antczak)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Andrzej Paluchowski (26 I 1933 – 17 IX 2017) (Michał Kozłowski)

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW


Pobierz PDF


Czytaj online: