Przegląd Biblioteczny 1/2019

ISSN 0033-202X

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”. Ukazuje się od 1927 roku.

Jeden z najlepszych periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa w Europie. Zapewnia możliwość publikacji i wymiany poglądów całemu środowisku bibliotekarskiemu oraz ludziom nauki związanym z naszym zawodem.

Zamów prenumeratę!

Kup numer 1/2019

Kup numer 1/2019 - ebook

Spis treści

ARTYKUŁY

  • Jacek Wojciechowski: Bibliotekarstwo w dobie technoutopii
  • Krystyna Hudzik: Elektroniczne materiały semestralne w sieci w świetle prawa autorskiego w Niemczech

SPRAWOZDANIA

  • „Bibliografie regionalne – w 100-lecie Niepodległości”. XXXVII Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Warszawa, 8-9 listopada 2018 r.) (Agnieszka Gołda)
  • „Biblioteki multimożliwości. Nowe technologie i nowe przestrzenie” Ogólnopolska konferencja naukowa (Zielona Góra, 4-5 grudnia 2018 r.) (Monika Simonjetz)

RECENZJE I PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA

  • Bibliografie specjalne: rozwój i otwartość. Red. nauk. Bartłomiej Włodarczyk, Jadwiga Woźniak-Kasperek. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018 (Adam Jachimczyk)
  • Magdalena Paul: Wpływ społeczny bibliotek publicznych. Na przykładach inicjatywy bibliotecznej „Wykiełkuj na rynku pracy” oraz korzystania z mazowieckich bibliotek publicznych. Warszawa: Grupa Cogito 2018 (Ewa Głowacka).
  • Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)
  • Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)

Z ŻYCIA SBP

Wspomnienia

  • Jolanta Marcinkowska (11.04.1928 – 17.11.2016) (Agnieszka Rogalińska)

Wskazówki dla autorów