Przegląd Biblioteczny 2/2019

ISSN 0033-202X

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”. Ukazuje się od 1927 roku.

Jeden z najlepszych periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa w Europie. Zapewnia możliwość publikacji i wymiany poglądów całemu środowisku bibliotekarskiemu oraz ludziom nauki związanym z naszym zawodem.

Zamów prenumeratę!

Kup numer 2/2019

Spis treści

 

TREŚĆ

ARTYKUŁY

 • Grzegorz Nieć: Książka – Naród – Państwo. Czechosłowacka ustawa o bibliotekach publicznych z 1919 roku
 • Magdalena Wójcik: Obszary i warianty wykorzystania gier w działalności bibliotecznej

 

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

 • Natalia Białka: Obecność przedstawicieli polskiej informatologii i bibliologii w serwisach społecznościowych dla naukowców Academia.edu i Researchgate
 • Weronika Kortas: Członkowie polskich grup w serwisie Facebook a zjawisko czytania społecznościowego

 

Z ZAGRANICY

 • Nikołaj Zubkov: Specyfika biblioteki i jej możliwe zadania

 

SPRAWOZDANIA

 • „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”. V Międzynarodowa Konferencja (Łódź, 24-25 września 2018 r.) (Agata Walczak-Niewiadomska)
 • „Badania publiczności w instytucjach kultury”. Ogólnopolska konferencja naukowa. (Kraków, 11-12 kwietnia 2019 r.) (Magdalena Paul)

 

RECENZJE I PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA

 • Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)
 • Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)

 

Z ŻYCIA SBP

 

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO 2018 (oprac. Dorota Grabowska)

 

KOMUNIKATY

 • Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2018 (Jadwiga Sadowska)
 • VI edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej 2018/2019 (Dorota Tarnowska)

 

WSPOMNIENIA

 • Halina Molin (1947-2018) – dama polskiego i czeskiego bibliotekarstwa (Zdzisław Gębołyś)

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW