Przegląd Biblioteczny 3/2019

ISSN 0033-202X

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”. Ukazuje się od 1927 roku.

Jeden z najlepszych periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa w Europie wykazywany na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 20.

Zamów prenumeratę!

Kup numer 3/2019

Ebook 3/2019

 

Spis treści

Przemysław Krysiński: Koncepcja smart city jako przedmiot zainteresowania bibliologii i informatologii

Magdalena Wójcik: Koncepcja smart library i jej zastosowanie w integracji usług informacyjnych

Artur Znajomski: Documents of personal life in personal bibliographies. Exploratory research (Dokumenty życia osobistego w bibliografiach osobistych. Rekonesans badawczy)

Marek Tobera: Z miłości i z obowiązku. Związek Księgarzy Polskich i jego próby kontynuowania misji w początkach rządów komunistycznych w Polsce (1945-1950)

SPRAWOZDANIA

„Czasopisma bibliologiczne i informatologiczne w dobie przemian”. Seminarium (Katowice, 28 maja 2019 r.) (Maria Kycler, Bogumiła Warząchowska)

„Zarządzanie i Organizacja Bibliotek. Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników informacji i animatorów kultury: stan obecny i perspektywy rozwoju”. XIII Bałtycka Konferencja (Gdańsk, 16-17 maja 2019 r.) (Mariusz Jarocki)

RECENZJE I PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA

Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)
Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)

Z ŻYCIA SBP

WSPOMNIENIA

Mieczysława Adrianek (1930-2018). In memoriam. Bibliotekarz i bibliolog – zawód i powołanie (Krystyna Hudzik)

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW