Bibliotekarz 12/2020

 

Grudniowy numer „Bibliotekarza” rozpoczynamy tekstami w dziale „Artykuły”. Pierwszy z nich autorstwa Ady Walendziak i Andrzeja Marcinkiewicza z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie Biblioteka publiczna w czasach zarazy przedstawia działania biblioteki wojewódzkiej w czasie pandemii koronawirusa od marca 2020 r. Mimo tej niecodziennej i trudnej sytuacji pracownicy biblioteki bardzo dobrze odnaleźli się w swoich zawodowych rolach, byli bardzo aktywni, pomysłowi, w związku z czym minione parę miesięcy należy ocenić pozytywnie. Najważniejsza część działań skierowana była na podtrzymanie kontaktów z użytkownikami, pomoc bibliotekarzom pracującym w małych bibliotekach. Czas pandemii przeznaczono także na samokształcenie, podnoszenie  kwalifikacji, kontynuację prac nad Warmińsko-Mazurską Biblioteką Cyfrową. W opinii Autorów czas pandemii to szansa dla obecnego i przyszłego rozwoju biblioteki. Drugi tekst dr hab. Martyny Deszczyńskiej Karol Brzozowski – bardziej gospodarz niż czytelnik przedstawia sylwetkę i działalność autora rękopisu Rady dla wnuków, będącego interesującym źródłem dla badaczy gospodarki i kultury w XIX w., ale także czytelnictwa pojawiającego się w tym okresie. Autorka omawia szczegółowo bogaty dorobek życiowy K. Brzozowskiego, jego zarządzanie z sukcesem majątkiem rodzinnym, w czym niewątpliwie pomogły mu lektury poświęcone gospodarowaniu na roli i uprawie ziemi. Nie stronił zatem od lektur, o czym wiemy z jego stosunku do książki i zaleceń lekturowych dla potomnych. Kolejny artykuł Michała Pieńkowskiego z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego Janko Muzykant omawia niezwykłe odkrycie dotyczące przedwojennego polskiego kina, czyli odnalezienie zaginionej ścieżki dźwiękowej do filmu Ryszarda Ordyńskiego „Janko Muzykant”. Autor przedstawia historię prac nad powstaniem tego filmu, jego unikalność. Wyraża pogląd o konieczności determinacji w poszukiwaniu i uzupełnianiu źródeł, dzięki czemu dzieła trochę zapomniane odzyskują swój dawny blask. W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy cztery teksty. Pierwszy Magdaleny Zielińskiej Co skrywa Książnica Kopernikańska w Toruniu. Kolekcja księdza Stanisława Kujota. Autorka prezentuje jeden z cenniejszych zasobów w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Księgozbiór ten został wpisany wiosną 2020 r. do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. W artykule została przestawiona sylwetka i działalność księdza Stanisława Kujota oraz wybrane publikacje z jego kolekcji. Kolejny tekst Od „Pana Tadeusza” do „Balladyny…” Łódzkie odsłony Narodowego Czytania Ewy Baranowskiej i Jolanty Zwierzyńskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi to przypomnienie aktywności wojewódzkiej biblioteki w promocji czytelnictwa w Narodowym Czytaniu w roku 2020 i latach poprzednich. Autorki dzielą się refleksjami na temat inicjatyw czytelniczych prowadzonych we współpracy z innymi instytucjami kultury miasta i regionu. Trzeci artykuł Anny Kossak-Błachowicz z Książnicy Pomorskiej im. S. Staszica w Szczecinie Inicjatywy promocyjne Książnicy Pomorskiej. Cz. 1. Planszówkowa RozGRYFka w bibliotece zachęca młodych mieszkańców do korzystania z usług placówki. Na szczególne podkreślenie zasługuje aktywność bibliotekarzy w wykorzystaniu gier planszowych w pozyskaniu czytelników młodych, a także całych rodzin. W ostatnim, Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg, czyli… klient, czytelnik, słuchacz, widz, użytkownik biblioteki, Paweł Jezierski zachęca do refleksji. Grudniowy numer „Bibliotekarza” kończą jak zwykle stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Nadzór nad działalnością biblioteki. Natomiast w dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” artykuł Sylwii Czub-Kiełczewskiej, omawiający Facebook biblioteki po wyroku Schrems II. Numer dopełniają: „Przegląd piśmiennictwa”, „Z życia SBP ” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.

Zamów prenumeratę!

Kup numer 12/2020


Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

Ada Walendziak, Andrzej Marcinkiewicz: Biblioteka publiczna w czasach zarazy

Martyna Deszczyńska: Karol Brzozowski – bardziej gospodarz niż czytelnik

Michał Pieńkowski: Janko Muzykant

Z BIBLIOTEK

Magdalena Zielińska: Co skrywa Książnica Kopernikańska w Toruniu. Kolekcja księdza Stanisława Kujota

Ewa Baranowska, Jolanta Zwierzyńska: Od Pana Tadeusza do Balladyny… Łódzkie odsłony Narodowego Czytania

Anna Kossak-Błachowicz: Inicjatywy promocyjne Książnicy Pomorskiej. Cz. 1. Planszówkowa RozGRYFka w bibliotece

Paweł Jezierski: Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg, czyli… klient, czytelnik, słuchacz, widz, użytkownik biblioteki

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Jakub Maciej Łubocki: Propedeutyka języków deskryptorowych (Przemysław Kasperkiewicz)

PRAWO BIBLIOTECZNE

Nadzór nad działalnością biblioteki (Rafał Golat)

> Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza.
Doświadczenia i praktyka

Facebook biblioteki po wyroku Schrems II (Sylwia Czub-Kiełczewska)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Witold Przybyszewski

Adam Stopa (Jolanta Hys)

Z ŻYCIA SBP

X Lubelskie Forum Bibliotekarzy  · Spotkanie Zarządu Głównego sbp z przewodniczącymi zarządów okręgów  · Bezpłatne szkolenia SBP  · Nowa sekcja przy zg sbp (Marzena
Przybysz)

Z ŻYCIA KOSZYKOWEJ

Afryka na Koszykowej: zawiłe związki islamu i chrześcijaństwa w Afryce (Joanna Sieklicka)
· Debaty międzynarodowe

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH


Wybrane strony numeru 12/2020