Bibliotekarz 11/2020

W listopadowym numerze „Bibliotekarza” proponujemy naszym czytelnikom lekturę tekstów prezentowanych według przyjętego układu działów. Pierwszy z nich „Artykuły” rozpoczynamy tekstem Edyty Strzelczyk z Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Poznać, zmierzyć, opisać… satysfakcja użytkowników w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek. Autorka artykułu przedstawia prekursorskie badania prowadzone w ramach programu AFB i omawia jeden ze wskaźników funkcjonalności zaproponowany polskim bibliotekom uczestniczącym w projekcie. Wskaźnik „Satysfakcja użytkowników” mierzy stopień zadowolenia i zaspokojenia potrzeb korzystających z dostępnej oferty i poziom zorganizowania bibliotek, które je oferują. Dzięki tekstowi poznajemy wyniki dotychczas prowadzonych badań satysfakcji użytkowników, a także prace metodologiczne nad rozwojem pomiaru wskaźnika i jego wykorzystania w bibliotekach. Zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z tekstem, odsyłamy do raportów AFB zamieszczonych na www.sbp.pl. Na łamach „Bibliotekarza” zamieścimy Państwa uwagi dotyczące programu, wykorzystania wyników jego analiz w codziennej pracy bibliotek, propozycji rozwoju i zastosowania wskaźników badania. Drugi tekst dr. Dawida Kotlarka Biblioteka Publiczna w Świebodzinie – nowa wizja, nowe możliwości przedstawia działalność biblioteki publicznej w 20-tysięcznym mieście powiatowym w województwie lubuskim. Autor omawia zmiany zachodzące w bibliotece oraz plany na najbliższą przyszłość. Wizja działania przedstawiona przez autora daje szansę na modernizację placówki, włączenie się w programy wymagające zaangażowania i kreatywności. Kolejny artykuł Artura Nowakowskiego Bahdaj ilustrowany omawia twórczość Adama Bahdaja, poczytnego pisarza przygodowej literatury dziecięcej i młodzieżowej, przedstawia sylwetki ilustratorów jego książek. Szczególnie dużo miejsca poświęcił autor Bohdanowi Butence, znanemu ilustratorowi książek Adama Bahdaja. Omówieniu dorobku Bahdaja towarzyszą przykładowe ilustracje jego najpoczytniejszych książek. W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy trzy teksty. Pierwszy Bożeny Lech-Jabłońskiej Koronawirus – czytelnicy – bibliotekarze. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w czasie pandemii. Autorka przedstawia sytuację w bibliotece od czasu jej zamknięcia dla czytelników w połowie marca 2020 r. do chwili obecnej. Omawia podjęte działania, prowadzone przez bibliotekarzy prace i projekty dla czytelników w sieci, a także oczekiwany przez wszystkich powrót do normalności, czyli pracy sprzed pandemii. Kolejny tekst Biblioteka w czasie pandemii Bogdana Kocurka z Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej to spojrzenie na działania biblioteki w trudnym czasie wyłączenia jej z dotychczasowego rytmu pracy. Autor dzieli się refleksjami na temat bibliotecznych inicjatyw dla czytelników, w bibliotece bez nich, ale w ścisłym kontakcie online z nimi. Ostatni artykuł Katarzyny Zwierzewicz z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Czytelnia Pomorzoznawcza, działalność i wpływ na upowszechnianie wiedzy historycznej i lokalnej to prezentacja czytelni zawierającej zbiory piśmiennictwa o tematyce pomorskiej z lat 1801-1945. Na szczególne podkreślenie zasługuje bogata działalność czytelni w  upowszechnianiu informacji o posiadanych zbiorach, dzięki organizacji spotkań, wykładom, wystawom i imprezom prowadzonym w kilku cyklach tematycznych.

Listopadowy numer „Bibliotekarza” kończą jak zwykle stałe rubryki. W dziale „O bibliotekach w prasie” Grzegorz Grzenkowicz z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. C. Korzeniowskiego w Gdańsku przedstawia aktywność bibliotek Pomorza poprzez informacje wyszukane w prasie regionalnej. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Działalność wydawnicza bibliotek (odniesienia systemowe). Numer dopełniają:  „Z życia SBP” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.

Zamów prenumeratę!


Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

Edyta Strzelczyk: Poznać, zmierzyć, opisać… satysfakcja użytkowników w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek

Dawid Kotlarek: Biblioteka Publiczna w Świebodzinie. Nowa wizja, nowe możliwości

Artur Nowakowski: Bahdaj  ilustrowany

Z BIBLIOTEK

Bożena Lech-Jabłońska: Koronawirus – Czytelnicy – Bibliotekarze. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w czasie pandemii

Bogdan Kocurek: Biblioteka w czasie pandemii

Katarzyna Zwierzewicz: Czytelnia Pomorzoznawcza. Działalność i wpływ na upowszechnianie  wiedzy historycznej i lokalnej

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

Regał dedykowany zmarłej dziennikarce… (Grzegorz Grzenkowicz)

PRAWO BIBLIOTECZNE

Działalność wydawnicza bibliotek (odniesienia systemowe) (Rafał Golat)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Krystyna Ryglewska-Szyszka (Marek Dubiński)

Z ŻYCIA SBP

Zasmakuj w Tokarczuk! Piknik literacki Koła 3 Oddziału Szczecińskiego SBP · „Biblioteka dla klimatu” w Szczecinie · Posiedzenie ZG SBP · „Sto zdziwień! Trening kreatywności dla bibliotekarzy” – bezpłatne szkolenie w Piasecznie (Marzena Przybysz)

Z ŻYCIA KOSZYKOWEJ

Czarowanie słowem i piosenką. Spotkanie z Joanną Papuzińską i Antonim Beksiakiem (Ewa Gruda) · Piknik Rodzinny pod jabłonią (Tatiana Audycka-Szatrawska)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH


Wybrane strony numeru 11/2020