Bibliotekarz 1/2021

W pierwszym numerze „Bibliotekarza” w 2021 r., jak w soczewce, skupiły się problemy, które w minionym roku zdominowały nie tylko życie społeczne, ale zmieniły sposób pracy bibliotek, obsługi czytelników w sytuacji dotychczas nikomu nieznanej. Miniony rok pokazał, że bibliotekarze poradzili sobie z problemem zamknięcia bibliotek, wykazali się niespożytą energią i dbałością o czytelnika angażując się w różne inicjatywy, m.in. akcję pod patronatem Zarządu Głównego SBP – #NieZostawiamCzytelnika, doskonalili swoje umiejętności w zakresie pracy zdalnej, wykorzystywania nowych mediów do pozyskiwania informacji z zewnątrz oraz przekazywania wiedzy o swoich aktywnościach i doświadczeniach. Ten czas uświadomił nam, jakim potencjałem dysponują biblioteki, jak aktywnie korzystają z niego bibliotekarze. Pierwszy tekst w dziale „Artykuły”, autorstwa Małgorzaty Kłos z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku i Agaty Szklarkowskiej z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku Kreatywnie mimo ograniczeń. Działalność bibliotek pedagogicznych w czasie pandemii 2020, przedstawia dokonania bibliotek pedagogicznych w trudnym czasie pandemii. Autorki pokazują ogromne zaangażowanie i pomysłowość bibliotekarzy, którzy z myślą o użytkownikach proponowali różne formy dostępu do literatury, źródeł informacji niezbędnych w procesie kształcenia kadry pedagogicznej i uczniów. Drugi tekst, Danuty Wachulak i Anny Wejman z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Biblioteki w czasie pandemii w województwie łódzkim, omawia działania wybranych bibliotek publicznych w regionie. Autorki przedstawiły prace bibliotekarzy w bibliotekach gminnych, miejsko-gminnych oraz w miejskich i powiatowych bibliotekach publicznych. Każde opisane inicjatywy, nawet najmniejsze, świadczą o ogromnym zaangażowaniu pracowników i chęci utrzymania kontaktu z czytelnikami. Autorki patrzą pozytywnie na bibliotekarską przyszłość, z bibliotekami zawsze otwartymi, bibliotekarzami wyposażonymi w nowe umiejętności rozwiązywania i pokonywania problemów. Kolejny tekst, W zaciszu zawodowych działań – biblioteczne blaski i cienie Małgorzaty Rokickiej-Szymańskiej z Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, przedstawia działania podnoszące kompetencje zawodowe bibliotekarzy województwa podlaskiego, organizowane przez Biblioteczną Ligę Powiatową. Podczas spotkania poświęconego doskonaleniu zawodowemu bibliotekarzy przeprowadzona została minisonda pt. Zmiany w mojej bibliotece w latach 2014-2019. Autorka omawia szczegółowo rezultaty sondy, które ukazują opinie bibliotekarzy na temat swojej pracy w bibliotekach przed pandemią. W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy trzy teksty. Pierwszy z nich, Lilianny Nalewajskiej z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Knihovna znaczy biblioteka, przedstawia dwie czeskie biblioteki w Hradec Králové: Bibliotekę Naukową i Bibliotekę Miejską. Dowiadujemy się o historii obu bibliotek, działalności, świadczonych usługach dla czytelników. Poznajemy nowoczesną architekturę obiektów bibliotecznych, ich wyposażenie, atrakcyjne rozwiązania wnętrz, które pełnią ważną rolę w promocji instytucji. Kolejny tekst, Oferta Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami/dysfunkcjami Marzeny Markiewicz, opisuje wieloletnią działalność biblioteki adresowaną do podopiecznych i mieszkańców łódzkich domów opieki i dziennego pobytu. Propozycje WBP są różnorodne tematycznie z wykorzystaniem słowa, obrazu i dźwięku, z troską dobrane są formy kontaktu z podopiecznymi, a zbiory i urządzenia do ich odbioru służą wielu osobom, w tym z dysfunkcją wzroku. Ostatni artykuł Anny Kossak-Błachowicz z Książnicy Pomorskiej im. S. Staszica w Szczecinie Inicjatywy promocyjne Książnicy Pomorskiej. Cz. 2. Fantastyczna biblioteka, czyli gry biblioteczne i inne atrakcje jest kontynuacją artykułu zamieszczonego w poprzednim numerze „Bibliotekarza”. Autorka przedstawia ofertę biblioteki dla dzieci i młodzieży prowadzoną w „Klubie Gier Bez Prądu”. Na szczególne podkreślenie zasługuje aktywność bibliotekarzy w tworzeniu gier bibliotecznych wzorowanych na grach miejskich. Styczniowy numer „Bibliotekarza” kończą, jak zwykle, stałe rubryki: w dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Numer uzupełniają: „O bibliotekach w prasie”, „Z życia SBP ” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.

Zamów prenumeratę!

Kup numer 1/2021


Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

Małgorzata Kłos, Agata Szklarkowska: Kreatywnie mimo ograniczeń. Działalność bibliotek pedagogicznych w czasie pandemii 2020

Danuta Wachulak, Anna Wejman: Biblioteki w czasie pandemii w województwie łódzkim

Małgorzata Rokicka-Szymańska: W zaciszu zawodowych działań – biblioteczne blaski i cienie

Z BIBLIOTEK

Lilianna Nalewajska: Knihovna znaczy biblioteka

Marzena Markiewicz: Oferta Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami/dysfunkcjami

Anna Kossak-Błachowicz: Inicjatywy promocyjne Książnicy Pomorskiej. Cz. 2. Fantastyczna biblioteka, czyli gry biblioteczne i inne atrakcje

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

Odkrywanie historii regionu… (Izabela Strzelecka)

PRAWO BIBLIOTECZNE

Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Rafał Golat)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Teresa Bogdzio (Marek Dubiński)

Z ŻYCIA SBP

XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego · 85 lat SBP na Lubelszczyźnie · Szkolenie
dla bibliotekarzy „Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” · Prezydium ZG SBP · Posiedzenie
ZG SBP (Marzena Przybysz)

Z ŻYCIA KOSZYKOWEJ

Para-buch! Książka w ruch! – spotkanie online w Muzeum Książki Dziecięcej
(Ewelina Rąbkowska)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH


Wybrane strony numeru 1/2021