ZIN 1A/2019

Korzystając ze wsparcia finansowego, które Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało w 2019 r. na realizację zadania: Wydawanie czasopisma „Zagadnienia Informacji Naukowej” – zwiększenie zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym w ramach programu „Działalność upowszechniająca naukę: działalność wydawnicza” (DUN)*, redakcja ZIN zaplanowała wydanie w 2019 r. dwóch numerów tematycznych, poświęconych najnowszym problemom badawczym nauki o informacji, w całości publikowanych w języku angielskim.

Pierwszy numer tematyczny (ZIN 1A/2019) poświęcony jest otwartej nauce i wyzwaniom, które przed nauką o informacji i specjalistami informacji stawia ten nasilający się trend w podejściu do uprawiania nauki i udostępniania rezultatów badań naukowych. W prezentowanym numerze zgromadziliśmy pięć artykułów, których autorzy omawiają różne aspekty otwartej nauki z perspektywy badań nauki o informacji i praktycznego zarządzania informacją oraz prowadzenia usług informacyjnych dla środowiska naukowego. Artykuły te stanowią, zamówione przez redakcję, rozszerzone i pogłębione wersje referatów, wygłoszonych na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Nauka o informacji w okresie zmian”, która odbyła się w dniach 13-14 maja 2019 r. w Warszawie. ZIN był patronem medialnym tej konferencji, a członkowie redakcji kierowali pracami jej Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego.

[z Przedmowy prof. dr hab. Barbary Sosińskiej-Kalaty]


Zapraszamy do lektury ZIN 1A/2019 Nauka o informacji wobec otwartej nauki, dostępnego w otwartym dostępie

Pobierz PDF

EPUB

MOBI


Czytaj online:


*Publikacja sfinansowana z grantu DUN „Wydawanie czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej – zwiększenie zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym” – zadanie finansowane w ramach umowy 921/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę)