Przegląd Biblioteczny 4/2020

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”. Ukazuje się od 1927 roku.

Jeden z najlepszych periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa w Europie wykazywany na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 20.

Zamów prenumeratę!

Kup numer 4/2020

 

Spis treści

ARTYKUŁY

  • Maja Wojciechowska: Indywidualny kapitał społeczny i aktywność społeczna kadry kierowniczej bibliotek. Przegląd wyników badań z dwudziestu krajów świata
  • Katarzyna Cyran, Sylwia Borkowicz, Marzena Dziołak, Mònica  Gonzàlez Gavara, Montserrat Olivé Ollé: An academic library or a learning and research resources centre (CRAI)? A comprehensive approach to the library as the central element of the university structure in Poland and Spain
  • Ryszard Robert Gajewski: Ewaluacja dyscyplin naukowych jako dyskretny problem plecakowy
  • Monika Janusz-Lorkowska: Książka zabawka – ciągle nierozstrzygnięty problem z definicją pojęcia i wyodrębnieniem podtypów gatunku

ARTYKUŁY RECENZYJNE / RECENZJE I PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA

  • M. Wojciechowska, J. Kamińska, B. Żołędowska-Król, przy współudziale B. Jaskowskiej: Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019 (Zdzisław Gębołyś)
  • Prewencyjna, represyjna, konspiracyjna. O cenzurze w Polsce w latach 1944-1960 według Kamili Kamińskiej-Chełminiak (Marek Tobera)
  • Zachować dziedzictwo piśmiennicze, Hanna Łaskarzewska: Tam gdzie przeszła burza… Losy polskiego dziedzictwa kulturowego w latach 1914-1920. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019 (Dorota Pietrzkiewicz)
  • Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)
  •  Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)

Z  ŻYCIA  SBP

WSPOMNIENIA

Wacław Sobociński (1942-2019) (Marek Dubiński)

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW