Poradnik Bibliotekarza 9/2020

Zbliża się wrzesień. Czas pożegnać te dziwne w tym roku wakacje, w cieniu pandemii koronawirusa. Życie jest inne (gospodarka odblokowana, odbywają się imprezy, biblioteki coraz częściej zapewniają czytelnikom wolny dostęp do półek, dzieci przygotowują się do szkoły), ale czujemy obecność wirusa, który nie tylko nas nie opuszcza, ale liczba zachorowań wzrasta.

Nawiązując do nakreślonej wyżej sytuacji, przedstawiamy w numerze powakacyjnym rozważania nt. literatury dla dzieci i młodzieży, na przełomie roku 2019/2020. Na podstawie informacji Biblioteki Narodowej analizującej wpływ wydawnictw pod względem doboru tematycznego, stan literatury dla niedorosłych czytelników można określić jako średnio dobry. Cieszy fakt wzrostu wydań książek dla najmłodszych (0-5 lat), a także ponownego odzyskania swojego miejsca przez fantastykę adresowaną do młodzieży. Michał Zając analizuje sytuację literatury dla dzieci i młodzieży w cieniu pandemii, zwracając uwagę na stagnację na rynku wydawniczym, brak nowości, ograniczoną do internetu promocję. Autor zastanawia się nad przyszłością tego segmentu książki. Opinie wydawców są raczej pesymistyczne, wskazują na możliwą tendencję spadku sprzedaży książek i wzrostu ich ceny. Z drugiej strony jest to okres nobilitacji czytelnictwa w związku z kwarantanną domową, wzrosła ranga czytania jako sposobu na wyjście z izolacji domowej. Z tym artykułem koresponduje tekst Agaty Arkabus o odbiorze czytelniczym przez młodzież lektur szkolnych. Młodzież czyta, ale nie lubi tekstów obowiązkowych i zbyt długich. Autorka widzi możliwość akceptacji lektur przez uczniów w technologiach informacyjno-komunikacyjnych, lektury dostępne w sieci, lektury na ekranie. Biblioteki publiczne w Polsce obsługują również społeczność wielokulturową. Są to różne nacje narodowościowe, od sąsiednich krajów po nawet azjatyckie (Wietnam). Stąd warto przygotować się do obsługi takich czytelników i zaznajomić z zasadami (wytycznymi) współpracy bibliotekarza z czytelnikiem zagranicznym.

Kontynuujemy cykl rozmów z pisarzami w ramach akcji „Kwarantanna z pisarzem” – tym razem o swojej pracy pisarskiej, związku bibliotekarstwa z literaturą opowiedziała Agnieszka Olszanowska, związana zawodowo z biblioteką szkolną, a obecnie pedagogiczną. W numerze publikujemy trzy teksty wyróżnione w konkursie „Dobre praktyki w motywowaniu do czytania”. Zapraszamy do uroczego Koszalina. Koszalińska Biblioteka Publiczna w momencie oddania nowego budynku w latach siedemdziesiątych zaliczana była do najnowocześniejszych placówek w kraju. Obecnie dba o unowocześnianie swoich wnętrz, oddając w kwietniu br. pięknie zaprojektowaną Mediatekę będącą nie tylko wypożyczalnią zbiorów audiowizualnych, ale także przestrzenią do organizowania wystaw, kameralnych koncertów i spotkań.

W felietonie Olgi Nowickiej wracamy ponownie do tematyki związanej z koronawirusem i czytaniem. Książka ma duże walory terapeutyczne, to „światełko w pandemicznym świecie”…

Numer kończymy propozycją konkursu czytelniczego, przed tegorocznym Narodowym Czytaniem, związanego z Balladyną Juliusza Słowackiego.

Dobrej lektury w nastroju powakacyjnym życzy redakcja „Poradnika Bibliotekarza”.

Życzymy udanej lektury
Redakcja „Poradnika Bibliotekarza”

Zamów prenumeratę!


Spis treści:

Od Redakcji

Wiadomości. Wydarzenia

PROBLEMY. DOŚWIADCZENIA. OPINIE

Michał Zając: W cieniu pandemii, czyli świat polskiej książki dla dzieci i młodzieży od czerwca 2019 r. do maja 2020 cz. I

Agata Arkabus: Literatura na ekranie, czyli jak zainteresować młodzież lekturami szkolnymi

Eliza Hodun: Wytyczne dla bibliotek dotyczące obsługi społeczności wielokulturowej.

KSIĄŻKA

> Rozmowy z pisarzami

Do napisania pierwszej książki zainspirowała mnie praca w bibliotece. Rozmowa z Agnieszką Olszanowską – autorką powieści dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dorota Grabowska: Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!

> Książki, które warto zakupić do biblioteki

Urodziny Kaczora Donalda! Opowieści komiksowe z młodym Kaczorem Donaldem.

BIBLIOTEKA. ŚRODOWISKO

Urszula Bąkowska: Książkomat w Piasecznie. Pierwszy książkomat w systemie MAK+

Monika Żołędziejewska, Anna Giniewska: Smaczna biblioteka online – podsumowanie Tygodnia Bibliotek w Gorzowie Wielkopolskim.

> Dobre praktyki w motywowaniu do czytania

Magdalena Bugaj: Rozbiegani! Rozczytani! Happening w WiMBP w Zielonej Górze

Jolanta Wawrzyniak: Gra miejska jako forma promocji biblioteki w przestrzeni miasta

Alicja Ptasińska, Bożena Maksymowicz: Wędrująca biblioteka w żagańskich przedszkolach

> Nowe obiekty biblioteczne

Anna Makochonik: Przyjść, posłuchać, wypożyczyć w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej

> Felieton

Olga Nowicka: Ten „morderca” nie ma serca

Z WARSZTATU METODYKA

Bernardyna Banaś:Balladyna” Juliusza Słowackiego. Konkurs czytelniczy.


Wybrane strony numeru 9/2020