Przegląd Biblioteczny 4/2019

ISSN 0033-202X

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”. Ukazuje się od 1927 roku.

Jeden z najlepszych periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa w Europie wykazywany na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 20.

Zamów prenumeratę!

Kup numer 4/2019

 

Spis treści

ARTYKUŁY
Dariusz Grygrowski: Biblioteki akademickie w nocy – cz. 1 – doświadczenia zagraniczne
Krystyna Hudzik: Paradygmaty gromadzenia zbiorów w czasach transformacji cyfrowej – Między informacją a pamięcią
Adam Jachimczyk: Ochrona znaków towarowych przez biblioteki w świetle zawartości bazy danych TMview
Anna Wałek: Data Librarian and Data Steward – New Tasks and Responsibilities of Academic Libraries in the Context of Open Research Data Implementation in Poland
Agnieszka Gołda, Agnieszka Łakomy-Chłosta: Problematyka artykułów z czasopisma „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” na podstawie analizy słów kluczowych (2010-2018)
SPRAWOZDANIA
„Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej”. II Międzynarodowa Konferencja Proweniencyjna (Wrocław, 18-19 czerwca 2019 r.) (Maria Kycler)
KONFERENCJA GENERALNA IFLA – ATENY 2019
„Biblioteki: Dialog dla Zmiany” Światowy Kongres Bibliotek i Informacji i 85. Konferencja Generalna IFLA (Ateny, Grecja, 24-30 sierpnia 2018 r.) (Elżbieta Barbara Zybert)
Przegląd nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w bibliotekach naukowych na Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji oraz 85. Konferencja Generalna IFLA (Ateny, Grecja, 24-30 sierpnia 2019 r.) (Anna Wałek)
RECENZJE I PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA
Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)
Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)
Z ŻYCIA SBP
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW