Bibliotekarz 9/2020

We wrześniowym numerze „Bibliotekarza” przedstawiamy teksty dotyczące działań na rzecz bibliotek i bibliotekarzy oraz aktywności bibliotek różnych typów wspierające rozwój czytelnictwa. Dział „Artykuły” rozpoczynamy artykułem Jacka Królikowskiego z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Biblioteka w czasach kryzysu. Działania planowane przez FRSI w latach 2021-2022 omawiającym dotychczasową ofertę Fundacji dla bibliotek publicznych we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami, jako partnerami działań. Zdaniem Autora, zmiany i przeobrażenia, jakie dokonały się w minionych latach w bibliotekach publicznych, potencjał przez nie zdobyty, wzrost doświadczeń i umiejętności bibliotekarzy stanowią cenny kapitał i punkt wyjścia do przedstawienia im kolejnych propozycji na najbliższe dwa lata. Jedną z nich jest projekt „Biblioteka online, ale blisko – pomagająca w czasach kryzysu” opierający się na podstawowych atutach bibliotek publicznych – uniwersalności i bezpłatności oferty, wzmacnianiu wspólnoty środowiskowej oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. Drugi tekst Edyty Strzelczyk z Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Otwarta nauka jeszcze nigdy nie była tak ważnaw starciu z COVID-19 omawia sytuację w nauce wywołaną epidemią koronawirusa. Te niecodzienne okoliczności wpłynęły na powstanie nowego modelu komunikacji naukowej, a także wyodrębnienie koncepcji otwartych danych badawczych. Autorka przedstawia inicjatywy  podejmowane na całym świecie, których celem jest współpraca środowiska naukowego w walce z COVID-19. Kolejny artykuł dr. hab. Zdzisława Gębołysia z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Polak Rumun braćmi od krzyża, albo jakich polskich autorów znają i czytają Rumuni przedstawia rynek przekładów polskiej literatury pięknej na język rumuński, szczególnie  po II wojnie światowej. Autor porównuje dwa okresy 1945-1989 i 1990-2018 analizując wydawane tytuły, popularność wśród rumuńskich czytelników polskich autorów, przedstawiając tłumaczy i wydawców przekładów literatury polskiej na język rumuński, a także rolę instytucji rumuńskich w popularyzacji literatury polskiej w Rumunii. Następny artykuł Ewy Stachowskiej-Musiał Ogólnopolski Konkurs Bibliotekarz Roku 2010-2020 omawia genezę, założenia i przebieg popularnego wśród bibliotekarzy konkursu w ostatnich 10 latach. Jego Autorka przedstawia zmiany, jakie zachodziły w regulaminie i organizacji konkursu, analizuje jego wyniki, pod kątem wizerunku laureatów, środowisk z jakich pochodzili, instytucji, jakie reprezentowali oraz podejmowane działania promocyjne prowadzone przez okręgi SBP i ZG SBP. W Dziale „Z bibliotek” zamieszczamy dwa teksty. Pierwszy, Druki Orgelbrandów Ludmiły Milc z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, przedstawia zbiory biblioteki wydane w oficynie Orgelbrandów. Te unikalne pozycje, cenne nie tylko dla historyków czy bibliofilów, zainteresują także miłośników literatury pięknej, przekładów, książek dla dzieci, skryptów do nauki języków obcych, słowników nie tylko ze względu na ich zawartość, ale kunszt XIX-wiecznej oprawy edytorskiej. Drugi, Małgorzaty Maciejewskiej z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Festiwal czytania „Odkrywcy Wyobraźni” – szczecińskie święto książki. Cz. 1, omawia ideę zorganizowania czytania „na żywo” wielkiej polskiej i światowej literatury przez osoby znane ze scen polskich, ekranu oraz lektorów. To interesujące szczecińskie wydarzenie kulturalne ma coraz więcej sympatyków, dzięki czemu organizacja kolejnych festiwali jest pewnym sukcesem. W dziale „Wywiady” zamieszczamy rozmowę z Ewą Kmiecik-Wronowicz, laureatką konkursu Bibliotekarz Roku 2019. Poznajemy aktywność zawodową i społeczną Laureatki, dyrektorki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach. Na podkreślenie zasługuje wybudowanie nowoczesnej siedziby biblioteki, współpraca z lokalnymi twórcami  kultury, co wpływa na upowszechnianie czytelnictwa oraz realizacja wielu krajowych i zagranicznych projektów. W dziale „Sprawozdania i relacje” prezentujemy tekst Zamiast o książce na Narodowym… Raport z ubiegłorocznych Śląskich Targów Książki w Katowicach autorstwa Przemysława Kasperkiewicza.

Wrześniowy numer „Bibliotekarza” kończą jak zwykle stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Podstawy niedochodzenia należności cywilnoprawnych. Numer dopełniają „Z życia SBP”, „Z życia Koszykowej”, „Z żałobnej karty” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.

Zamów prenumeratę!

Kup numer 9/2020


Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

Jacek Królikowski: Biblioteka w czasach kryzysu. Działania planowane przez FRSi w latach 2021-2022

Edyta Strzelczyk: Otwarta nauka jeszcze nigdy nie była tak ważna… w starciu z COVID-19

Zdzisław Gębołyś: Polak – Rumun braćmi od krzyża, albo jakich polskich autorów znają i czytają Rumuni

Ewa Stachowska-Musiał: Ogólnopolski Konkurs Bibliotekarz Roku 2010-2020

Z BIBLIOTEK

Ludmiła Milc: Druki Orgelbrandów

Małgorzata Maciejewska: Festiwal Czytania „Odkrywcy Wyobraźni” – szczecińskie święto książki. Cz. 1

WYWIADY

Rozmowa z Ewą Kmiecik-Wronowicz, dyrektorką Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Czechowicach-Dziedzicach (Marzena Przybysz)

SPRAWOZDANIA I RELACJE

Zamiast o książce na Narodowym… Raport z ubiegłorocznych Śląskich Targów Książki w Katowicach (Przemysław Kasperkiewicz)

PRAWO BIBLIOTECZNE

Podstawy niedochodzenia należności cywilnoprawnych (Rafał Golat)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Jerzy Hajnisz, Elżbieta Hajnisz (Marek Dubiński)

Z ŻYCIA SBP

Szkolenia dla bibliotekarzy województwa mazowieckiego z Programu MKiDN – Partnerstwo dla Książki 2020

Z ŻYCIA KOSZYKOWEJ

Konkurs „Inspirowani Tyrmandem” (Katarzyna Bortnowska, Anna Karczewska)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH


Wybrane strony numeru 9/2020