Bibliotekarz 7-8/2019

Numer lipcowo-sierpniowy „Bibliotekarza”

W lipcowo-sierpniowym numerze „Bibliotekarza” prezentujemy artykuły dotyczące różnych kierunków działalności bibliotek publicznych i naukowych oraz związanych z nimi projektów.

Dział „Artykuły” rozpoczynamy tekstem Artura Nowakowskiego “Minkowski ilustrowany”. Autor omawia twórczość Aleksandra Minkowskiego, poczytnego autora polskiej literatury dziecięco-młodzieżowej i wykorzystuje ciekawy pomysł prezentacji dorobku pisarza, poprzez prace ilustratorów jego książek.
Drugi artykuł to “Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w czołówce bibliotek medycznych w Polsce”. Raport z badań autorstwa Kamili Machowiny przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w 2017 r. w ramach projektu „Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych”, dotyczącego satysfakcji użytkowników. Z zamieszczonych w tekście danych liczbowych wynika, że biblioteka jest dobrze oceniana przez użytkowników dzięki kadrze – nie tylko jej profesjonalizmowi, ale także miejętnościom współpracy, życzliwości, kulturze obsługi.
Trzeci tekst “Wspomaganie szkół i placówek oświatowych. 3 lata doświadczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze” Jolanty Jordan-Wechty i Marzeny Szafińskiej-Chadały prezentuje ofertę edukacyjną, informacyjną i kulturalną placówki. Autorki przedstawiają bogactwo form wsparcia lubuskiego środowiska oświatowego realizowanego w latach 2016-2018.

W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy tekst Karola Maluszczaka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu “Podróżopisanie. O doświadczeniach wewnętrznych Andrzeja Stasiuka podczas XV ‘Ogólnopolskiego Konkursu na Esej’” prezentujący ideę i historię konkursu oraz spotkanie z bohaterem ostatniej edycji w 2018 r. Andrzejem Stasiukiem. Pisarz barwnie opowiadał o swoich zainteresowaniach, odnosił się do osobistych przeżyć i przemyśleń.
Drugi artykuł “Biblioteczne perełki – małe i duże” Ewy Baranowskiej, Jolanty Zwierzyńskiej i Elżbiety Domagalskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi prezentuje wybrane zbiory specjalne łódzkiej książnicy, które zainteresują nie tylko bibliofilii.
Trzeci “Mała Akademia Sztuki – warsztaty dla dzieci w Bibliotece na Meksykańskiej” Agnieszki Czajkowskiej i Moniki Martyniak opisuje aktywność Filii Biblioteki Publicznej im. Jana Zygmunta Rumla w Warszawie, która prowadzi ciekawe działania wychowania przez sztukę.

W dziale „Wspomnienia” dr hab. Zdzisław Gębołyś i Helena Legowicz prezentują sylwetkę Haliny Molin, polskiej bibliotekarki na Zaolziu, która łączyła pasję z codzienną pracą w bibliotece, osoby niezwykle aktywnej.

W dziale „Wywiady” przedstawiamy rozmowę z Pawłem Dobrzeleckim, Bibliotekarzem Roku 2018. Poznajemy bibliotekarza z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu, aktywnego działacza SBP, instruktora, szkoleniowca, autora wielu projektów.

W dziale „Sprawozdania i relacje” Przemysław Kasperkiewicz z Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej – Filii w Katowicach opisuje wydarzenia 10. Warszawskich Targów Książki w artykule “Literacki strzał w dziesiątkę…”

W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata “Pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy”, natomiast w dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” kolejny tekst Sylwi Czub-Kiełczewskiej “Realizowanie obowiązków informacyjnych przez bibliotekę – omówienie praktyczne”.

Numer dopełniają stałe rubryki, w tym „ Z życia SBP”, „Z życia Koszykowej”, „Przegląd piśmiennictwa”, „Z oficyny SBP”.
Wakacyjny numer „Bibliotekarza” zamykają „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Zajmującej lektury

życzy

Redakcja „Bibliotekarza”

Kup numer 7-8/2019

 

Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

Artur Nowakowski: Minkowski ilustrowany

Kamila Machowina: Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w czołówce bibliotek medycznych w Polsce. Raport z badań

Jolanta Jordan-Wechta, Marzena Szafińska-Chadała: Wspomaganie szkół i placówek oświatowych. 3 lata doświadczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

Z BIBLIOTEK

Karol Maluszczak: Podróżopisanie. O doświadczeniach wewnętrznych Andrzeja Stasiuka podczas XV „Ogólnopolskiego Konkursu na Esej”

Ewa Baranowska, Jolanta Zwierzyńska, Elżbieta Domagalska: Biblioteczne perełki – małe i duże Agnieszka Czajkowska, Monika Martyniak: Mała Akademia Sztuki. Warsztaty dla dzieci w Bibliotece na Meksykańskiej

Małgorzata Dargiel-Kowalska: Tydzień Bibliotek 2019

WSPOMNIENIA

Halina Molin (1947-2018) – polska bibliotekarka na Zaolziu (Zdzisław Gębołyś, Helena Legowicz)

WYWIADY

Rozmowa z Pawłem Dobrzeleckim Bibliotekarzem Roku 2018 (Marzena Przybysz)

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

Nowa siedziba biblioteki… (Marta Pęcak, Anna Wysocka)

SPRAWOZDANIA I RELACJE

Literacki strzał w dziesiątkę… Raport z 10. Warszawskich Targów Książki(Przemysław Kasperkiewicz)

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Aktywni i kreatywni. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie (Renata Malesa)

Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz)

PRAWO BIBLIOTECZNE

Pozostawanie pracownika do dyspozycji pracodawcy (Rafał Golat)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACY BIBLIOTEKARZA. DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKA

Realizowanie obowiązków informacyjnych przez bibliotekę – omówienie praktyczne (Sylwia Czub-Kiełczewska)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Alina Matuszak (Marek Dubiński, Agata Stembalska)

Z ŻYCIA SBP

Projekt „Biblioteka otwarta” rusza w Sieradzu • VIII Konferencja Fonotek • Promocja książki Leszka Szafrańskiego • Spotkanie bibliotekarzy w ramach Bibliotecznej Ligi Powiatowej w Czarnej Białostockiej • 55-lecie Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego przy Oddziale Warszawskim SBP • 38. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej „Popularyzacja regionalnych baz danych i wiedzy o regionie” • Szkolenia dla bibliotekarzy województwa mazowieckiego z programu MKiDN – Partnerstwo dla książki 2019 • V Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego (Marzena Przybysz)

Z ŻYCIA KOSZYKOWEJ

Szesnastowieczna książka kucharska w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej(Marta Parnowska)

I edycja konkursu Biblioteki na Koszykowej „Laur im. Joanny i Jana Kulmów” (Ewelina Rąbkowska)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH

Zamów prenumeratę!

 

Wybrane strony numeru 7-8/2019