Bibliotekarz 5/2021

Majowy numer „Bibliotekarza” nawiązuje do bieżących problemów i ich wpływu na pracę bibliotek i bibliotekarzy. Dział „Artykuły” rozpoczynamy tekstem Alicji Klich z Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Biblioteka uczelniana w dobie pandemii. System naczyń połączonych. Autorka artykułu nawiązuje do funkcjonowania biblioteki w czasie trwania pandemii w obserwacji i ocenie jej pracowników. Dzięki rozmowom z ich przedstawicielami, poznajemy odczucia związane z organizacją pracy w tym szczególnym okresie, problemy dotychczas nieznane, wymagające dobrych rozstrzygnięć. Drugi artykuł, Katarzyny Męzik z Biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Francji, przedstawia bibliotekę muzeum i jej unikalne zbiory, szczególnie archiwalia. Jedną z interesujących kolekcji jest spuścizna  Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Marles-Auchel z Francji. Zbiory te zawierają archiwalia dokumentujące dzieje i działalność „Sokoła”, materiały biblioteczne ukazujące aktywność wydawniczą oraz dużo cennych przedmiotów związanych z działalnością wielu osób – członków Towarzystwa. Autorka podjęła się opracowania tej spuścizny, aby mogła być materiałem źródłowym dla powstającej monografii Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Marles-Auchel.

W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy trzy teksty. Pierwszy, autorstwa Krzysztofa Romulewicza z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Wykorzystanie elektronicznych baz „Bibliografii Warmii i Mazur”, omawia historię jej powstania, prace prowadzone nad rozwojem, w tym współpracę z bibliotekami regionu nad tworzeniem baz danych „Bibliografii Warmii i Mazur”. Drugi artykuł, Agnieszki Dworak z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, opisuje Kodowanie w bibliotece. Naukę poprzez zabawę, organizowane w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży WiMBP. Autorka nawiązuje do zajęć prowadzonych w ramach projektu FRSI „Kodowanie w bibliotece”, cieszących się wśród dzieci dużym zainteresowaniem i wyzwalających w nich aktywność, sprawność i ciekawość poznawczą. Ostatni tekst, Stanisława Heropolitańskiego z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Książka ma głos. Biblioteczne warsztaty dla młodzieży szkolnej, przedstawia jeden z wielu projektów Książnicy. Autor opisuje krok po kroku przebieg warsztatów, poczynając od wyboru tekstu do czytania, poprzez nagranie jego lektury przez uczestników spotkania. Dział „Wspomnienia” poświęcamy zmarłej 15 kwietnia 2021 r. w Warszawie Joannie Pasztaleniec-Jarzyńskiej, Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w obecnej kadencji. J. Pasztaleniec-Jarzyńska od ponad 40 lat aktywnie uczestniczyła w rozwoju polskiego bibliotekarstwa. Związana była z Biblioteką Narodową i SBP. W dziale „Wywiady” przedstawiamy rozmowę Mam szczęście do ludzi z Tadeuszem Chrobakiem, wieloletnim dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu, którą przeprowadziła Violetta Łabędzka. Poznajemy osobę, która od niespełna czterech dekad kieruje największą biblioteką w województwie opolskim, kształtuje jej oblicze w działalności miejskiej, regionu, w kraju i za granicą. Poznajemy problemy, które towarzyszyły T. Chrobakowi w ciągu tego okresu, jego zainteresowania i pasje oraz marzenia, w tym jedno, które czeka jeszcze na realizację. Zdaniem dyrektora Chrobaka receptą na sprawne zarządzanie zespołem jest współpraca, odpowiedzialność i wzajemne zrozumienie.

Majowy numer „Bibliotekarza” kończą, jak zwykle, stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Jak liczyć terminy? Numer uzupełniają: „O bibliotekach w prasie”, „Z życia SBP ” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.

W imieniu Redakcji „Bibliotekarza” i Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek składam najserdeczniejsze życzenia, zadowolenia z pracy zawodowej, nowych pomysłów i inicjatyw, w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, a także zdrowia, szczęścia osobis­tego i optymizmu.

Zamów prenumeratę!


Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

Alicja Klich: Biblioteka uczelniana w dobie pandemii. System naczyń połączonych

Katarzyna Męzik: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Francji

Z BIBLIOTEK

Krzysztof Romulewicz: Wykorzystanie elektronicznych baz „Bibliografii Warmii i Mazur”

Agnieszka Dworak: Kodowanie w bibliotece. Nauka poprzez zabawę Stanisław Heropolitański: Książka ma głos. Biblioteczne warsztaty dla młodzieży szkolnej

WSPOMNIENIA
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (1949-2021). Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (2017-2021)

WYWIADY

Mam szczęście do ludzi. Rozmowa z Tadeuszem Chrobakiem, dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu (Violetta Łabędzka)

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

Moda na kroniki nie wszędzie przemija… (Iwona Joć-Adamkowicz, Grzegorz Grzenkowicz)

PRAWO BIBLIOTECZNE

Jak liczyć terminy? (Rafał Golat)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Józef Gerus (Emilia Czerniejewska, Marek Dubiński)
Anna Waligórska-Gerus (Marek Dubiński)

Z ŻYCIA SBP

Odpowiedzi na pismo w sprawie szczepień dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych i akademickich · Mistrz Promocji Czytelnictwa 2020 · Posiedzenie Prezydium i ZG SBP (Marzena Przybysz)

Z ŻYCIA KOSZYKOWEJ

Stanisław Lentz. Rysownik i karykaturzysta. Wystawa wirtualna w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej (Grażyna Małgorzata Lewandowska) · Zapomniany traktat i zapomniana konstytucja (Maciej Motas) · Być jak Mira (Piotr Kitrasiewicz)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH


 Wybrane strony numeru 5/2021