Bibliotekarz 3/2019

Marcowy numer „Bibliotekarza” rozpoczynamy tekstem Rafała Golata Spotkania autorskie w bibliotekach. Uwarunkowania umowne i rozliczeniowe. Głos w dyskusji. Autor omawia uwarunkowania formalnoprawne, które decydują przy rozstrzyganiu praktycznych kontrowersji związanych z kwalifikowaniem umów zawieranych przez biblioteki na organizację spotkań autorskich oraz ich rozliczaniem. Autor w podsumowaniu tekstu formułuje pięć wariantów umów z autorami spotkań, które powinny być brane pod uwagę przez organizujące je biblioteki.

Drugi artykuł Program rozwoju bibliotek dzielnicowych m.st Warszawydr Agnieszki J. Strojek z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego przedstawia sytuację bibliotek publicznych na terenie miasta oraz proponowane zmiany w ich funkcjonowaniu, których punktem wyjścia są potrzeby czytelników. Opracowano program rozwoju bibliotek warszawskich określający zarówno ich potencjał, cele działania, a także projekty do wdrożenia. Pierwszym ważnym projektem jest stworzenie wspólnej identyfikacji wizualnej dla wszystkich bibliotek dzielnicowych. To dobry kierunek zmian uwzględniający użytkownika, jego potrzeby i komfort ich realizacji.

W dziale „Z bibliotek” prezentujemy dwa artykuły. Pierwszy, Joanny Bachtin Gromadzenie wydawnictw niezależnych w Bibliotece Narodowej, przedstawia prace nad drukami wydanymi poza cenzurą w latach 1976-1990, tzw. drugiego obiegu. Autorka omawia trudne prace wyszukiwania tekstów wydanych kilka dekad temu, scalanie zbioru i jego opracowanie na podstawie bibliografii, a także gromadzenie danych statystycznych obrazujących działalność wydawniczą w tym okresie. Drugi, Agnieszki Duk-Drąg Strefa wolnego dostępu do nowości akademickich w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, omawia podjęte w bibliotece prace nad wprowadzeniem wolnego dostępu do zbiorów dla użytkowników. Wprowadzone zmiany w udostępnianiu zbiorów wpłynęły na poprawę oceny jakości pracy Biblioteki Głównej WAT.

W kolejnych działach prezentujemy następujące teksty: w „Sprawozdaniach i relacjach” Martyny Król i Katarzyny Szmidt Książka na piątkę, znakomity początek: rozdanie drugie, Heleny Skrzeczkowskiej Bibliografowie-regionaliści na Koszykowej oraz Małgorzaty Cegiełko, Kingi Siekierskiej, Jolanty Zwierzyńskiej BRAWO WY! BRAWO MY! Relacja z 9. Kongresu Bibliotek Publicznych, w „Prawie bibliotecznym” artykuł Rafała Golata Zmiany dotyczące konkursów na dyrektorów.

Numer dopełniają stałe rubryki, w tym „ Z życia SBP”, „Z życia Koszykowej” oraz „Przegląd Piśmiennictwa”. Marcowy numer „Bibliotekarza” zamykają „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Inspirujących wrażeń z lektury 
życzy 
Redakcja „Bibliotekarza”

Zamów prenumeratę!


Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

Rafał Golat: Spotkania autorskie w bibliotekach. Uwarunkowania umowne i rozliczeniowe. Głos w dyskusji

Agnieszka J. Strojek: Program rozwoju bibliotek dzielnicowych m.st. Warszawy

Z BIBLIOTEK

Joanna Bachtin: Gromadzenie wydawnictw niezależnych w Bibliotece Narodowej

Agnieszka Duk-Drąg: Strefa wolnego dostępu do nowości akademickich w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

SPRAWOZDANIA I RELACJE

Książka na piątkę, znakomity początek: rozdanie drugie (Martyna Król, Katarzyna Szmidt)

31 Bibliografowie-regionaliści na Koszykowej (Helena Skrzeczkowska)

Brawo Wy, Brawo My. Relacja z 9. Kongresu Bibliotek Publicznych (Małgorzata Cegiełko, Kinga Siekierska, Jolanta Zwierzyńska)

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA 

Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz)

PRAWO BIBLIOTECZNE 

Zmiany dotyczące konkursów na dyrektorów (Rafał Golat)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY 

Maria Czuj (Anna Chadaj) –

Z ŻYCIA SBP

„Aktywni i kreatywni. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na lubelszczyźnie” • SBP na liście wydawnictw preferowanych MNiSW • „Odjazdowa sobota” w Książnicy Stargardzkiej • 1LIB1REF 2019 – jeden bibliotekarz, jeden przypis w Wikipedii • Bibliotekarz roku 2018 (Marzena Przybysz)

Z ŻYCIA KOSZYKOWEJ 

Warsztaty introligatorskie „Jak zrobić Zina?” (Agata Klichowska) • Mistrzowie Exlibrisu Polskiego. Cykl wystaw w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy na Koszykowej (Mariola Panasewicz)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH