Bibliotekarz 1/2019

Pierwszy numer „Bibliotekarza” w 2019 r. rozpoczyna tekst  Jacka Jackowskiego z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie Projekt „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne”. Autor omawia realizację zadania mającego na celu zbadanie, opracowanie, archiwizację, digitalizację i udostępnianie dziedzictwa fonograficznego polskiej muzyki tradycyjnej. W jego ramach utworzono największe w Polsce repozytorium cyfrowych kopii archiwalnych nagrań muzyki tradycyjnej, pochodzących z bogatych krajowych kolekcji nagrań.

Drugi artykuł Najciekawsze księgarnie świata: El Ateneo Marii Garczyńskiej z Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przedstawia wyniki rankingów na najbardziej oryginalne księgarnie opracowane przez dziennikarzy i użytkowników tych placówek. Na listach obu rankingów znalazła się księgarnia El Ateneo z Buenos Aires w Argentynie.

Kup numer 1/2019

W dziale „Z bibliotek” prezentujemy trzy artykuły. Pierwszy Anny Liszki i Katarzyny Wasilkowskiej System informacyjno-wyszukiwawczy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach omawia prace nad usprawnieniem obsługi informacyjnej czytelników biblioteki, m.in. wprowadzenie deskryptorów BN. Działania te, od kilku lat prowadzone są we współpracy z Biblioteką Narodową. Drugi artykuł Katarzyny Grygoruk Nowe inicjatywy Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w procesie kształtowania przestrzeni publicznej uczelni wojskowej przedstawia prowadzone projekty związane ze zmianą wizerunku biblioteki jako nowoczesnej placówki edukacji, informacji i kultury. Trzeci tekst Regionalizm w pigułce – nowe bazy Książnicy Beskidzkiej autorstwa Beaty Kani prezentuje aktywność biblioteki w realizacji potrzeb informacyjnych użytkowników z wykorzystaniem powstałych w ostatnim czasie baz danych odnoszących się do zbiorów regionalnych obszaru Beskidów, Śląska Cieszyńskiego i Małopolski.

W kolejnym dziale proponujemy tekst Wspomnienie – dr Jadwiga Stadnikiewicz-Kerep, autorstwa Jacka Kowalskiego, poświęcony zmarłej w październiku 2018 r. emerytowanej pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Krakowie.

W dziale „Wywiady” prezentujemy rozmowę z Danielem Ziarkowskim, bibliotekarzem, filozofem, slawistą, kompozytorem, gitarzystą, poetą, autorem tekstów. Rozmówca zapoznaje nas ze swoimi zainteresowaniami, twórczością poetycką i muzyczną, w tym aktywnością w zespole „Chłopcy” oraz opublikowanymi książkami.

W kolejnych działach prezentujemy następujące teksty: w „Sprawozdaniach i relacjach” Śląski weekend z książką po raz czwarty… autorstwa Przemysława Kasperkiewicza, w którym autor dzieli się refleksjami z pobytu na kolejnych targach książki w Katowicach, Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje Irminy Utraty relacjonujący czwartą ogólnopolską konferencję, która odbyła się w październiku 2018 r. w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; w „Prawie bibliotecznym” artykuł Rafała Golata Przegląd orzecznictwa dotyczącego bibliotek.

Numer dopełniają stałe rubryki „O bibliotekach w prasie”, „Z oficyny wydawniczej SBP”, „Z życia SBP”, w których zamieszczamy bieżące informacje. Styczniowy numer „Bibliotekarza” zamykają „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Miłej lektury 
życzy 
Redakcja „Bibliotekarza”

Zamów prenumeratę!


Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)
ARTYKUŁY
Jacek Jackowski: Projekt „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne”
Maria Garczyńska: Najciekawsze księgarnie świata: El Ateneo
Z BIBLIOTEK
Anna Liszka, Katarzyna Wasilkowska: System informacyjno-wyszukiwawczy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Katarzyna Grygoruk: Nowe inicjatywy Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w procesie kształtowania przestrzeni publicznej uczelni wojskowej
Beata Kania: Regionalizm w pigułce – nowe bazy Książnicy Beskidzkiej
WSPOMNIENIA
Jacek Kowalski: Wspomnienie – dr Jadwiga Stadnikiewicz-Kerep (1935-2018)
WYWIADY
…Jest taka biblioteka… jest taki bibliotekarz… Rozmowa z Danielem Ziarkowskim
O BIBLIOTEKACH W PRASIE
Literackie pikniki… (Iwona Joć-Adamkowicz, Grzegorz Grzenkowicz)
SPRAWOZDANIA I RELACJE
Śląski weekend z książką po raz czwarty… (Przemysław Kasperkiewicz)
Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje (Irmina Utrata)
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz
PRAWO BIBLIOTECZNE
Przegląd orzecznictwa dotyczącego bibliotek (Rafał Golat)
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Stanisława Mazur (Marek Dubiński)
Z ŻYCIA SBP
Kongres IAML w Lipsku 2018 • Zachodniopomorski Dzień Bibliotekarza 2018, czyli sztuka przetrwania w bibliotece • Jubileusz 50-lecia Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach • 37. Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP • XII Ogólnopolska Konferencja SBP z cyklu „Automatyzacja bibliotek” • Jubileusz 20-lecia działalności biblioteki polskiej w Essen z udziałem SBP • Konkurs historyczno-fotograficzny „Niepodległa nasza Mała Ojczyzna – puzzle patriotyczne” • „Wykład Markiewiczowski” w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie • Jubileusz 10-lecia FRSI z udziałem SBP • Akcja SBP – „Poczęstuj się książką” – dla seniorów z Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Szczecinie • Ankieta w sprawie statusu bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach akademickich • Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej (Marzena Przybysz)
POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)
W KILKU SŁOWACH