Zarządzanie Biblioteką Nr 1(6) (2014)

BADANIA I WIZJE

Jarosław Działek, Monika Murzyn-Kupisz
Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim

Marcin Pędich
Biblioteka w świetle teorii wymiarów kultury

Beata Żołędowska-Król
Rola organizacji bibliotekarskich w popularyzacji marketingu bibliotecznego

Sebastian D. Kotuła
Telewizyjne inicjatywy środowiska bibliotekarskiego

Dagmara Bubel
Etyczne podstawy zawodu bibliotekarza i pracownika informacji na przykładzie Polski, Niemiec i Estonii

BIBLIOTEKI I BIBLIOTEKARZE ZA GRANICĄ

Andriy Andrukhiv, Mariia Sokil, Fedushko Solomia
Integrating new library services into the University Information System

Laura Bucătaru
The Romanian Library System in modern society

Agnieszka Wandel
Biblioteki publiczno-uniwersyteckie we Francji

Ewa Piotrowska
Social media w wybranych bibliotekach arabskich

Wioleta Żarów
CRAI – sieć bibliotek wydziałowych na Uniwersytecie w Barcelonie

Paweł Łapucha
Działalność bibliotek naukowych w Grecji na przykładzie biblioteki szkoły technicznej Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach

Z WARSZTATU BIBLIOTEKARZA

Biblioterapia jako forma pracy rozwojowo-profilaktycznej. Charakterystyka i zastosowanie metody – opracowanie Magdalena Cyrklaff

WYWIADY

W świetle badań o czytelnictwie w Polsce. Rozmowa z dr Romanem Chymkowskim – kierownikiem Instytutu Książki i Czytelnictwa oraz Pracowni Badań Czytelnictwa Biblioteki Narodowej – poprowadziła Anna Aniszewska-Sworczuk

PRZEGLĄD LITERATURY

Publikacje polskie – wybór i opracowanie Ewa Rudnicka oraz Anna Aniszewska-Sworczuk

Publikacje zagraniczne – wybór i opracowanie Ewa Rudnicka oraz Anna Aniszewska-Sworczuk

SPOTKANIA NAUKOWE

Konferencje i seminaria polskie – opracowanie Nina Kaczmarek

Konferencje zagraniczne – opracowanie Nina Kaczmarek

>> Pełna wersja tekstów