Zarządzanie Biblioteką Nr 1(7) (2015)

BADANIA I WIZJE

Jacek Marek Radwan
Samoocena zarządzania wiedzą w oparciu o kryteria Wspólnej Metody Oceny (CAF) na przykładzie informacji naukowej w bibliotece akademickiej

Małgorzata Bródka
Gromadzenie zbiorów w bibliotece akademickiej wobec aspektów komunikacyjnych

Izabela Oleaszewska-Porzycka
Problematyka stylów zarządzania w kontekście funkcjonowania instytucji bibliotecznych. Definicje i klasyfikacje

Beata Żołędowska-Król
Czasopisma anglojęzyczne z zakresu marketingu i zarządzania w bibliotekach

Małgorzata Grabowska-Popow
25 lat działalności stowarzyszenia bibliotek i ośrodków informacji naukowej z zakresu rybactwa i nauk o wodzie EURASLIC

Jolanta Hys
Kartoteka wzorcowa Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnejw Bibliotece Narodowej w kontekście zmian w kartotekach wzorcowych bibliotek zagranicznych

BIBLIOTEKI I BIBLIOTEKARZE ZA GRANICĄ

RiikkaSinisalo
Service design as a tool for developing library services. Case: feedback system created for customers, with customers

Corina Mihaela Apostoleanu
Public libraries and total quality in Romania

EvgieniâKulyk
Biblioteczne narzędzia do tworzenia kultury informacyjno-sieciowej w środowisku młodzieży. Doświadczenia Ukrainy

Ewa Piotrowska
Biblioteki i bibliotekarstwo w Turcji

Sławomir Sobczyk
Staatsbibliothekzu Berlin jako wzór biblioteki publicznejprzyjaznej czytelnikowi

Z WARSZTATU BIBLIOTEKARZA

Biblioterapia jako forma pracy rozwojowo-profilaktycznej.Cz.2. Techniki i narzędzia biblioterapeutyczne – opracowanie Magdalena Cyrklaff

WYWIADY

Rozmowa z prof. dr. hab. Dariuszem Pawelcem, dyrektorem Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, kierownikiem Projektu „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka” realizowanego w latach 2008-2012 – poprowadziła Joanna Kamińska

Rozmowa z mgr Jadwigą Witek, rzecznikiem prasowym i specjalistą ds. promocji i PR w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach– poprowadziła Joanna Kamińska

PRZEGLĄD LITERATURY

Publikacje polskie – wybór i opracowanie Zbigniew Gruszka

Publikacje zagraniczne – wybór i opracowanie Zbigniew Gruszka

SPOTKANIA NAUKOWE

Konferencje i seminaria polskie – opracowanie Beata Żołędowska-Król

Konferencje zagraniczne – opracowanie Joanna Kamińska

>>Pełna wersja tekstów