Poradnik Bibliotekarza

Zamów prenumeratę!

Czasopismo instruktażowo-metodyczne, o charakterze popularnym. Adresowane do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Swoje treści koncentruje wokół zagadnień upowszechniania czytelnictwa, promocji biblioteki, jej działań edukacyjnych i kulturalnych w środowisku lokalnym oraz wiedzy niezbędnej współczesnemu bibliotekarzowi.

Ukazuje się od 1949 r. Kilka razy w roku ukazują się dodatki metodyczne (wytyczne IFLA, kalendaria, słowniczki, bibliografie). Jest często patronem medialnym konferencji zawodowych i targów książki.

Świat Książki Dziecięcej – miesięczny dodatek do czasopisma „Poradnik Bibliotekarza”. Ukazuje się od lutego 2007 roku, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”. Kolorowa wkładka o objętości 8-12 stron jest poświęcona popularyzacji problemów książki, literatury, przemianom bibliotekarstwa dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianiu czytelnictwa dla tej kategorii odbiorców. Zawiera artykuły problemowe, wywiady z twórcami książki dla młodego czytelnika, bibliotekarzami, omówienia rynku wydawniczego, recenzje nowości wydawniczych, przykłady inicjacji czytelniczej i promocji czytelnictwa w bibliotekach w Polsce i na świecie. Zobacz w sklepie

Starsze numery Poradnika Bibliotekarza dostępne są w postaci zdigitalizowanej w Archiwum Cyfrowym SBP.

Przeglądaj Archiwum Cyfrowe SBP

Redaktor naczelny dr Dorota Grabowska

tel. 600-505-662;

e-mail: dgrabo@wp.pl

Sekretarz redakcji Jadwiga Chruścińska

tel. 505-078-945;

e-mail: jchruscinska@gmail.com

Przewodniczący

Komitetu Redakcyjnego

prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Zobacz poszczególne numery!