Zarządzanie Biblioteką Nr 1(5) (2013)

BADANIA I WIZJE

Katarzyna Baran
Jeszcze bibliotekarz czy już broker? Zmiany w zawodzie pracownika informacji w kontekście gospodarki opartej na wiedzy

Bartłomiej Homiński
Rola wizualnej komunikacji marketingowej w kształtowaniu architektury i wnętrz budynków bibliotek

Bogumiła Celer
Wystawy wirtualne jako nowe narzędzie działalności kulturalnej i edukacyjnej bibliotek pedagogicznych

Agnieszka Łobocka
Koncepcja biblioteki jako „trzeciego miejsca” w kontekście potrzeb osób starszych

Ewa Adaszyńska, Małgorzata Kuncewicz
Czytelnik niepełnosprawny w środowisku akademickim. Oferta biblioteczna dla osób niewidomych z dysfunkcją wzroku na przykładzie Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej

Małgorzata Korczyńska-Derkacz
Ewolucja wizerunku i roli społeczno-zawodowej bibliotekarza – od okresu międzywojennego po lata pięćdziesiąte XX w. Przegląd stanowisk

BIBLIOTEKI I BIBLIOTEKARZE ZA GRANICĄ

Karen R. Diller, LeGrand Noel Olsen
The Development of Information Transfer Theory: Revolution or Evolution?

Sue Phelps, Linda Frederiksen
The Challenge of Calculating Value: ROI in Academic Libraries

Sabina Adamiec-Warzecha
Rozwój potencjału społecznego na przykładzie bibliotek naukowych w Niemczech

Ewa Piotrowska
Kształcenie bibliotekarzy w krajach arabskich

Agnieszka Mazurowska
Bibliotekarze w krajach Beneluksu

Z WARSZTATU BIBLIOTEKARZA

Controlling personalny w bibliotece – opracowanie Jolanta Laskowska

WYWIADY

Rola Chorwackiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy (HKD) w promowaniu bibliotek chorwackich. Rozmowa z przewodniczącą HKD Marijaną Mišetić oraz sekretarz Nevią Raos – poprowadziła Nina Kaczmarek

PRZEGLĄD LITERATURY

Publikacje polskie – wybór i opracowanie Nina Kaczmarek

Publikacje zagraniczne – wybór i opracowanie Nina Kaczmarek

SPOTKANIA NAUKOWE

Konferencje i seminaria polskie – opracowanie Nina Kaczmarek

Konferencje zagraniczne – opracowanie Nina Kaczmarek

>> Pełna wersja tekstów