Zarządzanie Biblioteką Nr 1(4) (2012)

BADANIA I WIZJE

 • Anna Aniszewska-Sworczuk, Model organizacji uczącej się koncepcją organizacyjną biblioteki
 • Dagmara Bubel, Sztuka komunikacji a oddziaływanie kontrolera na zachowania kontrolowanych pracowników w bibliotekach naukowych
 • Maja Wojciechowska, Kształtowanie pozycji bibliotek na rynku usług informacyjnych i edukacyjnych wskutek działań lobbingowych
 • Katarzyna Mazur-Kulesza, Dobór pracowników do służby bibliotecznej w kontekście nowoczesnego zarządzania biblioteką akademicką
 • Karina Fedynyszyn, Budowanie pozytywnych relacji z czytelnikiem przy zastosowaniu oddziaływań coachingowych
 • Krystyna Michniewicz-Wanik, Etyka w kulturze organizacyjnej bibliotek akademickich

BIBLIOTEKI I BIBLIOTEKARZE ZA GRANICĄ

 • Ðilda Pečarić, Miroslav Tuđman, Understanding the Development of Information Science in Croatia. Co-word Analysis of Doctoral Dissertations from 1978 to 2009
 • Asiye Kakirman Yilidiz, A Roadmap for an Effective Quality of Service and User Satisfaction. An Example of the Polish Academic Libraries
 • Jolanta Laskowska, Biblioteki ostrawskie w Czechach
 • Beata Żuber, Ewolucja bibliotek francuskich. Potrzeby i oczekiwania użytkowników bibliotek
 • Sergiy Nazarovets, Otwarte repozytoria instytucjonalne w systemie komunikacji naukowej. Doświadczenia Ukrainy

Z WARSZTATU BIBLIOTEKARZA

 • Sponsoring w działalności biblioteki – opracowanie Maja Wojciechowska

WYWIADY

 • System bibliotek serbskich. Rozmowa z Dejanem Risticiem dyrektorem Biblioteki Narodowej Serbii – poprowadziła Nina Kaczmarek

PRZEGLĄD LITERATURY

 • Publikacje polskie – wybór i opracowanie Nina Kaczmarek
 • Publikacje zagraniczne – wybór i opracowanie Nina Kaczmarek

SPOTKANIA NAUKOWE

 • Konferencje i seminaria polskie – opracowanie Nina Kaczmarek
 • Konferencje zagraniczne – opracowanie Nina Kaczmarek

>> Pełna wersja tekstów