Zarządzanie Biblioteką Nr 1(10) (2018)

BADANIA I WIZJE

Lidia Szczygłowska
Ewolucja bibliotek akademickich. Konteksty przemian i rozwoju współczesnych instytucji bibliotecznych

Maja Wojciechowska
Menedżer projektu w bibliotece – nowe role kierownicze w działalności biblioteczno-informacyjnej

Zbigniew Gruszka
Finansowanie bibliotek publicznych i zadań związanych z książką i promocją czytelnictwa w budżetach obywatelskich miast wojewódzkich w Polsce w 2017 roku

Joanna Kamińska
Problemy zarządzania i marketingu na łamach polskich czasopism bibliotekoznawczych

Beata Żołędowska-Król
Recepcja zagranicznych publikacji z zakresu zarządzania bibliotekami w polskim czasopiśmiennictwie dwudziestolecia międzywojennego

Monika Olczak-Kardas
Funkcje fachowych czasopism dla bibliotekarzy (na wybranych przykładach)

Anna Bujko
Polityka otwartości i repozytoria naukowe

BIBLIOTEKI I BIBLIOTEKARZE ZA GRANICĄ

Alicia Morris
Copyright Office Presence in the Library of Congress Copyright deposit and library’s collections

Marcin Pędich
Individualism and Collectivism in Library Architecture. An Analysis of Selected New Library Buildings in the Former East Germany

Ewa Piotrowska
Widoczność bibliotek cypryjskich szkół wyższych w Internecie

Maria Stachnik
Biblioteki uniwersyteckie departamentów i regionów zamorskich Francji

Z WARSZTATU BIBLIOTEKARZA

Zarządzanie marką biblioteki – opracowanie Hanna Grabowska

WYWIADY

Rozmowa z Martą Lach, dyrektor Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – poprowadziła Magdalena Cyrklaff-Gorczyca

PRZEGLĄD LITERATURY

Publikacje polskie – wybór i opracowanie Bożena Bogdańska

Publikacje zagraniczne – wybór i opracowanie Bożena Bogdańska

SPOTKANIA NAUKOWE

Konferencje i seminaria polskie – opracowanie Bożena Bogdańska

Konferencje zagraniczne – opracowanie Bożena Bogdańska

>> Pełna wersja tekstów