Zarządzanie Biblioteką Nr 1(9) (2017)

BADANIA I WIZJE

Lidia Szczygłowska
Marka biblioteki

Magdalena Wójcik
„Maker space” jako narzędzie budowania korzystnego wizerunku biblioteki

Katarzyna Bartosiak, Kamil Banaszewski
Podejście doceniające jako metoda badawcza w bibliotece

Kinga Dobrowolska
Koncepcja semantycznego repozytorium publikacji naukowych

Lidia Mikołajuk
Transfer metadanych między platformą Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego a innymi systemami informacyjnymi

Justyna Mikołajewicz
Strategia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na lata 2015-2018. Doświadczenia z tworzenia

Ewa Rudnicka
Eksperyment Searle’a a odbiór komunikatów w porozumiewaniu pionowym w bibliotece akademickiej

BIBLIOTEKI I BIBLIOTEKARZE ZA GRANICĄ

Janice Fernandes
Public library services in the United Kingdom – a vision for the future

Marit Egaas
How to transform the library into a public space. Example of the Stavanger bibliotek og kulturhus in Norway

Renata Ciesielska-Kruczek, Ewa Piotrowska
Działalność upowszechniająca zabytkowe zbiory w bibliotekach włoskich

Marzena Błach
Biblioteka dla Erasmusa? Działania bibliotek uniwersyteckich na rzecz międzynarodowej społeczności akademickiej

Z WARSZTATU BIBLIOTEKARZA

Konkursy literackie jako forma promocji biblioteki – opracowanie Jolanta Laskowska

WYWIADY

Najważniejszy jest kapitał ludzki – z Przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbietą Stefańczyk, w setnym roku funkcjonowania Stowarzyszenia, rozmawia Zbigniew Gruszka

PRZEGLĄD LITERATURY

Publikacje polskie – wybór i opracowanie Bożena Bogdańska

Publikacje zagraniczne – wybór i opracowanie Bożena Bogdańska

SPOTKANIA NAUKOWE

Konferencje i seminaria polskie – opracowanie Bożena Bogdańska

Konferencje zagraniczne – opracowanie Bożena Bogdańska

>> Pełna wersja tekstów