Zarządzanie Biblioteką Nr 1(11) 2019

„Zarządzanie Biblioteką” to recenzowane czasopismo naukowe wydawane w ramach działalności Komisji Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Poświęcone jest zarządzaniu i organizacji bibliotek oraz ośrodków zajmujących się szeroko rozumianym przetwarzaniem i udostępnianiem informacji.

W numerze 1(11) 2019:

BADANIA I WIZJE

Przemysław Krysiński
Niewłaściwe wykorzystywanie mediów społecznościowych jako narzędzi zarządzania wizerunkiem instytucji sektora GLAM. Casus Facebooka i Instagrama

Katarzyna Górska-Marchewka, Elżbieta Ryszka
Motywatory jako instrument kierowania kadrą bibliotek. Wyniki badań ankietowych w województwie śląskim

Jolanta Sobielga
Czynniki kształtujące zachowania informacyjne oraz ich wpływ na ocenę usług bibliotecznych. Badania Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej

Barbara Chmielewska
„Zakup Decyzją Czytelnika” – nowy model gromadzenia zbiorów elektronicznych

Joanna Błasiok
Platforma MOST Wiedzy jako przykład narzędzia wspierającego zarządzanie informacją w środowisku naukowym

Dorota Ubysz, Iwona Fryzowska-Chrobot, Wojciech Giermaziak
Baza Tez-MeSH jako efektywne narzędzie do opracowania rzeczowego i wyszukiwania informacji z zakresu medycyny i nauk pokrewnych

Marcin Kania, Karina Olesiak
Fotograf w bibliotece. Rola przekazu wizualnego w promowaniu kultury

Bogumiła Celer
Organizacja bibliotecznych izb muzealnych na terenie Polski

BIBLIOTEKI I BIBLIOTEKARZE ZA GRANICĄ

Oso Olutoyin Olukemi
Challenges of information literacy skills of undergraduate students in Ajayi Crowther University, Oyo State Nigeria

Marcin Pędich
Uncertainty Avoidance in Library Architecture. An Analysis of Selected New Library Buildings in the Former East Germany

Ewa Piotrowska
Biblioteki w Albanii i Kosowie

Z WARSZTATU  BIBLIOTEKARZA

Budowanie wizerunku biblioteki – opracowanie Maja Wojciechowska

WYWIADY

Rozmowa z Dominiką Czyżak, zastępcą dyrektora ds. innowacji i zarządzania zasobami ludzkimi Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu – poprowadził Piotr Rudera

PRZEGLĄD LITERATURY

Publikacje polskie – wybór i opracowanie Bożena Bogdańska
Publikacje zagraniczne  – wybór i opracowanie Bożena Bogdańska

SPOTKANIA NAUKOWE

Konferencje i seminaria polskie – opracowanie Bożena Bogdańska
Konferencje zagraniczne – opracowanie Maja Wojciechowska


Pobierz PDF

Czytaj online:

Wersje pełnych tekstów numerów archiwalnych znajdują się na stronie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/index