Bibliotekarz 5/2020

Majowy numer „Bibliotekarza” nawiązuje do bieżących wydarzeń i ich wpływu na funkcjonowanie bibliotek, odnosi się też do ważnych kwestii związanych z zawodem i stanem szkolnictwa bibliotekarskiego. Dział „Artykuły” rozpoczynamy tekstem dr Renaty Malesy Kształcenie akademickie bibliotekarzy. Doświadczenia ośrodków krajowych w kontekście zmian. Autorka przedstawia obecną sytuację ośrodków akademickich, które prowadzą lub prowadziły studia bibliotekoznawcze. Rozpoczyna od omówienia stanu prawnego w zakresie programów i zasad kształcenia, poprzez opisanie sylwetki absolwenta, aż po ramowe treści kształcenia. Szczegółowo prezentuje wprowadzone w ostatnich latach akty prawne oraz aktualną ofertę dydaktyczną polskich ośrodków akademickich, posiadających tradycje w kształceniu bibliotekarzy. Omawiając zmiany, jakie zaszły w kształceniu bibliotekarzy, stawia pytania o jego przyszłość. Drugi tekst Hanny Trzeszczakowskiej „Kontrasty” w Bibliografii fonografii polskiej omawia prace nad bibliograficznym opisaniem czasopisma w bibliografii. Autorka przedstawia historię, publikowane teksty oraz współpracujących dziennikarzy i autorów. W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy kilka tekstów. Pierwszy artykuł Stacja Biblioteka Krystiana Gałuszki z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej. Autor przedstawia tradycje biblioteczne na terenie Rudy Śląskiej, historię powstania biblioteki oraz wydarzenia z ostatnich lat, które umożliwiły zmianę wizerunku biblioteki  i jej działalności, dzięki powstaniu Stacji Biblioteka. W drugim tekście Gorąco polecam!, czyli „Praktyka dla praktyka” Katarzyna Pawluk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu dzieli się swoimi wrażeniami z udziału w ogólnopolskim programie wymiany bibliotekarzy. Formy promocji Warmii i Mazur Anity Romulewicz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie to kolejny materiał, w którym autorka omawia dorobek biblioteki w promowaniu regionu. W zbiorze tekstów #NieZostawiamCzytelnika prezentujemy działania bibliotek na rzecz czytelników prowadzone w czasie epidemii: Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin. Zapraszamy kolejne biblioteki do dzielenia się swoimi doświadczeniami w pracy w tym szczególnym czasie dla bibliotekarzy i czytelników. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Likwidacja bibliotek fachowych, z którym powinni zapoznać się także pracownicy innych typów bibliotek. Numer dopełniają stałe rubryki, w tym „O bibliotekach w prasie”, „Z życia SBP”, „Z życia Koszykowej”. Majowy numer „Bibliotekarza” zamykają Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.

Zamów prenumeratę!

Kup numer 5/2020

W imieniu Redakcji „Bibliotekarza” i Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek składam najserdeczniejsze życzenia, zadowolenia z pracy zawodowej, nowych pomysłów i inicjatyw, w tym szczególnym dla nas wszystkich okresie, a także zdrowia, szczęścia osobistego i optymizmu.

Elżbieta Stefańczyk


Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

Renata Malesa: Kształcenie akademickie bibliotekarzy. Doświadczenia ośrodków krajowych w kontekście zmian

Hanna Trzeszczakowska: „Kontrasty” w Bibliografii fonografii polskiej

Z BIBLIOTEK

Krystian Gałuszka: Stacja Biblioteka

Katarzyna Pawluk: Gorąco polecam!, czyli „Praktyka dla praktyka”

Anita Romulewicz: Formy promocji Warmii i Mazur

#NieZostawiamCzytelnika (Agata Klichowska, Joanna Żółtowska, Elżbieta Kampa, Grażyna Szafraniak)

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

Wydawnictwo Książnicy Płockiej… (Iwona Typiak-Kowalska)

PRAWO BIBLIOTECZNE

Likwidacja bibliotek fachowych (Rafał Golat)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Irmina Padzińska (Marian Butkiewicz)

Z ŻYCIA SBP

#NieZostawiamCzytelnika – akcja SBP, Apel przewodniczącej SBP do posłów w sprawie tarczy antykryzysowej, Ogólnopolski Konkurs SBP Mistrz Promocji Czytelnictwa 2019, Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza 2020 (Marzena Przybysz)

Z ŻYCIA KOSZYKOWEJ

27. Biennale Ilustracji Bratysława. Wystawa laureatów (Ewa Gruda)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)


Wybrane strony numeru 5/2020