Bibliotekarz 4/2020

Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych, bieżących problemów praktyki i teorii bibliotekarstwa. W dziale „Artykuły” zamieszczamy trzy teksty. Pierwszy z nich, Nowa edycja tablic skróconych UKD nr 102/2019 dr Jolanty Hys i Joanny Kwiatkowskiej z Biblioteki Narodowej, dotyczy nowego wydania tablic skróconych UKD, przygotowanych pod koniec 2019 r. przez narodową książnicę, dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych. Dla praktyków cenne jest omówienie przykładów symboli odnoszących się do współczesnych zagadnień i zjawisk omawianych w bieżącym polskim piśmiennictwie. Drugi artykuł, Promocja źródeł informacji Katarzyny Bikowskiej z Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przedstawia rodzaje źródeł informacji oraz analizuje nowy wymiar kultury informacyjnej w Polsce. Trzeci, MARC 21 – warsztaty dla bibliotekarzy-katalogerów firmowane przez SBP i Centrum NUKAT Iwony Wiśniewskiej z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, przedstawia wspólne działania obu instytucji w zakresie szkoleń dla bibliotekarzy. Autorka omawia rezultaty cyklu szkoleń z zakresu „Katalogowania z wykorzystaniem formatu MARC 21” zorganizowanego dla bibliotekarzy, posiłkuje się wypowiedziami biorących w nich udział zapisanymi w ankietach ewaluacyjnych. W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy artykuł 70 lat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie Joanny Kozicy. W dziale „Sprawozdania i relacje” prezentujemy dwa teksty. Pierwszy, Wyjazdy i integracja w Kole Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej Krystyny Koniecznej z toruńskiej książnicy, przedstawia aktywność Koła SBP działającego w Książnicy Kopernikańskiej. Drugi, autorstwa Katarzyny Marszałek z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 12. Forum Młodych Bibliotekarzy, prezentuje relację z ostatniego Forum Młodych Bibliotekarzy, które odbyło się we wrześniu 2019 r. w Poznaniu. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Nowe prawo zamówień publicznych. Natomiast w dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” Sylwia Czub-Kiełczewska prezentuje artykuł Opublikowanie Kodeksu RODO dla bibliotek. Numer dopełniają stałe rubryki, w tym „ O bibliotekach w prasie”, „Z życia SBP”, „Z życia Koszykowej”. Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zamykają Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.

Miłej lektury życzy Redakcja

Zamów prenumeratę!

Kup numer 4/2020

Kup numer 4/2020 (PDF)


Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

Jolanta Hys, Joanna Kwiatkowska: Nowa edycja tablic skróconych UKD nr 102/2019

Katarzyna Bikowska: Promocja źródeł informacji

Iwona Wiśniewska: MARC 21 – warsztaty dla bibliotekarzy-katologerów firmowane przez SBP i Centrum NUKAT

Z BIBLIOTEK

Joanna Kozica: 70 lat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

Historia i ciekawostki w wersji audio… (Iwona Joć-Adamkowicz, Grzegorz Grzenkowicz)

SPRAWOZDANIA I RELACJE

Wyjazdy i integracja w Kole Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej (Krystyna Konieczna)

12. Forum Młodych Bibliotekarzy (Katarzyna Marszałek)

PRAWO BIBLIOTECZNE

Nowe prawo zamówień publicznych (Rafał Golat)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACY BIBLIOTEKARZA. DOŚWIADCZENIE I PRAKTYKA

Opublikowanie Kodeksu RODO dla bibliotek (Sylwia Czub-Kiełczewska)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Wiesława Rejmer-Zaklekta (Mariola Pryzwan, Jolanta Przybylska)

Z ŻYCIA SBP

Patronaty medialne portalu sbp.pl · Patronat ZG SBP – Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2020. 17. Wystawa Krajowa · Zawieszenie oferty szkoleniowej SBP · Bibliotekarz Roku 2019 w okręgach SBP (Marzena Przybysz)

Z ŻYCIA KOSZYKOWEJ

Mistrzowie ekslibrisu polskiego – Konstanty Maria Sopoćko (Grażyna Kordel) · Warsztaty tworzenia muzyki generatywnej w Bibliotece na Koszykowej (Agata Klichowska) · Wystawa plakatów cyrkowych (Zofia Zarachowicz)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH


Wybrane strony numeru 4/2020