Bibliotekarz 6/2020

W czerwcowym numerze „Bibliotekarza”, oprócz ważnych tematów odnoszących się do bieżących bibliotekarskich wydarzeń, nawiązujemy do problemów związanych z zawodem bibliotekarza i kształceniem kadr. Dział „Artykuły” rozpoczynamy artykułem dr. Henryka Hollendra Ratujmy co się da. Autor omawia sytuację studiów bibliotekoznawczych w zakresie realizowanych programów kształcenia, możliwości wyboru specjalizacji zawodowych, nawiązuje do problemu kształcenia przywarsztatowego w bibliotekach naukowych, stawia pytania o zakres wiedzy zdobywanej przez studentów i możliwości jej zastosowania w praktyce bibliotecznej. Henryk Hollender prezentuje także przykładowy projekt zawierający moduły kształcenia na poziomie licencjackim oraz programy studiów, które powinny podlegać akredytacji. Drugi tekst dr. hab. Zdzisława Gębołysia Koronawirus przed bramami polskich bibliotek – w polskich bibliotekach omawia niektóre obszary działalności bibliotek w czasie pandemii koronawirusa oraz prace, jakie biblioteki powinny podejmować, aby po opanowaniu zagrożenia epidemicznego ponownie otworzyć placówki dla czytelników. Autor proponuje przygotowanie miniporadnika dotyczącego sytuacji bibliotek związanej z panującą epidemią, wykorzystanie doświadczeń Czechów w tym zakresie, czy nawiązanie do pomysłu stworzenia forum bibliotekarzy i specjalistycznych serwisów, tak jak zrobili to niemieccy bibliotekarze. W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy kilka tekstów. Pierwszy artykuł Gryf w koronie Konrada Liskowackiego z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie opisuje sytuację w tej bibliotece w czasie pandemii koronawirusa, nawiązuje do pracy w Dziale Informacji Naukowej i Promocji oraz atmosfery panującej wśród jego pracowników, w tej trudnej dla wszystkich sytuacji. W drugim tekście Liczy się więź, nie budynek Ewa Krupa, Ewa Pawlak i Wojciech Albiński z Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim odnoszą się także do nastrojów panujących wśród pracowników biblioteki w obecnym czasie, którzy podejmują wiele wysiłków, by nawiązać kontakt ze swoimi czytelnikami i podjąć niecodzienną działalność na ich rzecz, z zastosowaniem nowych technologii. Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie biblioteki w akcje pomocowe w mieście. Biblioteczny telefon pogadania Katarzyny Dettlaff-Lubiejewskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku to kolejny materiał, w którym autorka wprowadza czytelników w kulisy działania „telefonu zaufania” dla swoich użytkowników, najczęściej wykorzystywanego przez osoby starsze, samotne, dla których kontakt z drugą osobą i rozmowa na temat literatury jest relaksem i oderwaniem się od przygnębiającej rzeczywistości. Następny tekst Tu wasza Wirtualna Biblioteka Szkolna Ewy Ziembowicz z Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie nawiązuje do podobnych problemów, tym razem z perspektywy działania biblioteki szkolnej. W zbiorze tekstów #NieZostawiamCzytelnika prezentujemy działania bibliotek na rzecz czytelników prowadzone w czasie epidemii: Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, Biblioteki Politechniki Łódzkiej oraz Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.

Od 4 maja, po kilku tygodniach zamknięcia, biblioteki ponownie zostały otwarte dla czytelników. Zapraszamy biblioteki do dzielenia się swoimi doświadczeniami w pracy w tym szczególnym czasie dla bibliotekarzy i czytelników.

Czerwcowy numer „Bibliotekarza” kończą jak zwykle stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Zbywanie środków trwałych przez biblioteki publiczne, który nawiązuje do problematyki poruszanej w poprzednim numerze miesięcznika. W kolejnym segmencie „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” Sylwia Czub-Kiełczewska przedstawia Wyzwania długofalowej pracy zdalnej i omawia zasady dostosowywania środków ochrony danych osobowych do bieżącej pracy bibliotek. Numer dopełniają „Z życia SBP”, „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.

Zamów prenumeratę!

Kup numer 6/2020


Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

Henryk Hollender: Ratujmy co się da

Zdzisław Gębołyś: Koronawirus przed bramami polskich bibliotek – w polskich
bibliotekach

Z BIBLIOTEK

Konrad Liskowacki: Gryf w koronie

Ewa Krupa, Ewa Pawlak, Wojciech Albiński: Liczy się więź, nie budynek

Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska: Biblioteczny telefon pogadania

Ewa Ziembowicz: Tu wasza Wirtualna Biblioteka Szkolna

#NieZostawiamCzytelnika (Joanna Szymczak-Ryczel, Jolanta Zwierzyńska,
Ewa Baranowska, Izabela Gajda, Marta Parnowska)

PRAWO BIBLIOTECZNE

Zbywanie środków trwałych przez biblioteki publiczne (Rafał Golat)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACY BIBLIOTEKARZA. DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKA

Wyzwania długofalowej pracy zdalnej (Sylwia Czub-Kiełczewska)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Maria Teresa Kamińska (Marek Dubiński)

Z ŻYCIA SBP

X edycja Konkursu SBP – Bibliotekarz Roku 2019 · Rzecznicy dostępności w bibliotece –
projekt SBP · Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek szkolnych w okresie trwającej epidemii · Kampania #1Lib1Ref · Konkurs „Poradnika Bibliotekarza” – Dobre praktyki w motywowaniu do czytania (Marzena Przybysz)

Z ŻYCIA KOSZYKOWEJ

Spotkanie „Trzeci Świat szuka muzycznej trzeciej drogi” (Agata Klichowska) · Varsaviana
w czasie zarazy (Joanna Jaszek Bielecka) · Wystawa Potterianów ze zbiorów Muzeum Książki Dziecięcej (Tatiana Audycka, Olga Szczypińska)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH


Wybrane strony numeru 6/2020