Bibliotekarz 11/2019

W listopadowym numerze „Bibliotekarza” dział „Artykuły” rozpoczynamy tekstem dr. Adama Ruska Od szalonego Grzesia do Bezrobotnego Froncka. Bohaterowie i tematyka rodzimych komiksów dwudziestolecia międzywojennego. Autor tekstu interesująco przedstawia początki powstawania komiksów w Polsce, sylwetki ich autorów i grafików, a także najpopularniejsze tytuły. W lutym 2019 r. minęło 100 lat od ukazania się w lwowskim tygodniku satyrycznym „Szczutek” pierwszego odcinka cyklu komiksowego Ogniem i mieczem, czyli przygody szalonego Grzesia – powieści współczesnej. Omawiając wydane w tamtych latach historie komiksowe, ich charakter i tematykę autor znakomicie kreśli postacie będące ich bohaterami. Tekstowi towarzyszą wybrane ilustracje z opisywanych komiksów. Drugi artykuł Lata dwudzieste, lata trzydzieste i polska fonografia dr Katarzyny Janczewskiej-Sołomko, przewodniczącej Sekcji Fonotek ZG SBP, omawia dzieje polskiej fonografii w dwudziestoleciu międzywojennym. Autorka bardzo ciekawie prezentuje powstające rodzime firmy fonograficzne, powstające w nich nagrania oraz wykonawców. Trzeci artykuł Miejsce rolek pianolowych, talerzy pozytywkowych i innych dokumentów ożywiających instrumenty mechaniczne w typologii dokumentów związanych z dźwiękiem Jakuba Macieja Łubockiego z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawia typologię dokumentów muzycznych, dźwiękowych i „dźwiękowydobywczych”. Autor artykułu zwraca się do czytelników „Bibliotekarza” o opinię na przedstawione w tekście propozycje.

Zamów prenumeratę!

Kup numer 11/2019

W dziale „Wywiady” przedstawiamy rozmowę z dr. Leszkiem Szafrańskim, laureatem konkursu Bibliotekarz Roku 2018, zwycięzcą w internetowym plebiscycie popularności na facebookowym fanpage’u SBP. Poznajemy bibliotekarza Biblioteki Jagiellońskiej, kierownika Oddziału Zbiorów Cyfrowych. Laureat zapoznaje nas z tajnikami pracy nad budową Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej i Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także z udziałem w innych projektach. Z wypowiedzi wynika, że oprócz czasu wypełnionego pracą aktywnie działa w SBP, lubi także nowe wyzwania. W dziale „Sprawozdania i relacje” Przemysław Kasperkiewicz z Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej. Filii w Katowicach przedstawia relację z konferencji „Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego”, która odbyła się we wrześniu 2019 r. w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Podatek od czynności cywilnoprawnych a działalność bibliotek (w świetle indywidualnych interpretacji podatkowych). Numer dopełniają stałe rubryki, w tym „Z życia SBP”, „Z życia Koszykowej”, „O bibliotekach w prasie”, „Przegląd piśmiennictwa” i „Z oficyny wydawniczej SBP”. Listopadowy numer „Bibliotekarza” zamykają „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Miłej lektury życzy redakcja!


Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

Adam Rusek: Od szalonego Grzesia do Bezrobotnego Froncka. Bohaterowie i tematyka rodzimych komiksów dwudziestolecia międzywojennego

Katarzyna Janczewska-Sołomko: Lata dwudzieste, lata trzydzieste i polska fonografia

Jakub Maciej Łubocki: Miejsce rolek pianolowych, talerzy pozytywkowych i innych dokumentów ożywiających instrumenty mechaniczne w typologii dokumentów związanych z dźwiękiem

WYWIADY

Rozmowa z dr. Leszkiem Szafrańskim, kierownikiem Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej, laureatem konkursu Bibliotekarz Roku 2018 (Marzena Przybysz)

>> O bibliotekach w prasie

Warsztaty z doradztwa zawodowego… (Iwona Joć-Adamkowicz, Grzegorz Grzenkowicz)

SPRAWOZDANIA I RELACJE

Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego. Nowe obszary działania (Przemysław Kasperkiewicz)

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga pod redakcją Zdzisława Gębołysia (Barbara Pytlos)

Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz)

>> Prawo biblioteczne

Podatek od czynności cywilnoprawnych a działalność bibliotek (w świetle indywidualnych interpretacji podatkowych) (Rafał Golat)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Mieczysław Szczerbiński (Marek Dubiński, Grzegorz Sobel)

Z ŻYCIA SBP

Spotkanie ZG SBP ze strukturami terenowymi • Posiedzenie ZG SBP • Krajowa Rada Biblioteczna kadencja 2019-2024 • Bezpłatne szkolenia SBP (Marzena Przybysz)

Z ŻYCIA KOSZYKOWEJ

Powstanie Warszawskie w obiektywie Jana Pillicha „Marka”. Wystawa w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego (Joanna Jaszek-Bielecka)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH


Wybrane strony numeru 11/2019