Bibliotekarz 1/2020

Pierwszy numer „Bibliotekarza” w 2020 r. rozpoczynamy od tekstów omawiających aktywność Bibliotek publicznych i akademickich oraz sylwetki bibliotekarzy. Dział „Artykuły” otwiera tekst Lucyny Kloczkowskiej z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie O działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na rzecz bibliotek samorządowych Podkarpacia. Autorka omawia aktywność wojewódzkiej biblioteki w realizacji zadań na rzecz bibliotek na terenie województwa, określonych w Ustawie o bibliotekach z 1997 r. Biblioteka wojewódzka udziela bibliotekom w terenie pomocy merytorycznej, organizuje wizytacje, szkolenia dla bibliotekarzy i kierowników placówek. Ważnym elementem działań są konferencje dyrektorów bibliotek powiatowych organizowane co roku w innej bibliotece powiatowej województwa. Drugi artykuł Wpływ fonografii na rozwój kinematografii w międzywojennej Polsce Michała Pieńkowskiego z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, który przedstawia historię związków fonografii z kinematografią w Polsce lat 20. i 30. XX w. Na rozwój polskiego kina dźwiękowego, zdaniem autora, ogromny wpływ miała działalność wytwórni płytowej Syrena-Record. W dziale „Z bibliotek” prezentujemy dwa artykuły. Pierwszy Aleksandry Nowak z Centrum Kultury „Zamek w Toszku” Organizacja i metodyka działalności bibliotek w Republice Południowej Afryki. Autorka opisuje stan bibliotek w RPA, zarówno publicznych, akademickich, jak i szkolnych oraz rolę bibliotek w likwidacji różnic w dostępie do informacji. Drugi artykuł Małgorzaty Zmitrowicz Otwarcie Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przedstawia prowadzoną od kilku lat w Bibliotece Uniwersytetu działalność muzealniczą, która doprowadziła do otwarcia w czerwcu 2019 r. Muzeum Uniwersyteckiego.

Zamów prenumeratę!

Kup numer 1/2020

W dziale „Wywiady” przedstawiamy rozmowę Jana Wołosza z dr. Zdzisławem Bieleniem, wieloletnim zastępcą dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, autorem wielu cenionych publikacji, poświęconych m.in. macierzystej lubelskiej bibliotece. Poznajemy człowieka o ciekawej osobowości, wszechstronnych zainteresowaniach, bogatym dorobku naukowym i zawodowym, dzielącym się swym doświadczeniem życiowym i wieloletnim bibliotekarskim. W kolejnych działach prezentujemy następujące teksty: w „Sprawozdaniach i relacjach” Anita Romulewicz Bibliografowie regionalni w Olsztynie omawia kolejne 38. spotkanie Zespołu do spraw Bibliografii Regionalnej ZG SBP, które odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie oraz Przemysław Kasperkiewicz Jesienny weekend z książką z… literackim Noblem w tle! dzieli się refleksjami z pobytu na kolejnych targach książki w Krakowie, w „Prawie bibliotecznym” artykuł Rafała Golata Nowe uwarunkowania spraw cywilnych (wybrane aspekty orzecznicze i legislacyjne).

Numer dopełniają stałe rubryki „Z życia Koszykowej”„Z życia SBP” i „Z oficyny wydawniczej SBP”, w których zamieszczamy bieżące informacje. Styczniowy numer „Bibliotekarza” zamykają Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.

Miłej lektury życzy Redakcja


Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

Lucyna Kloczkowska: O działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na rzecz bibliotek samorządowych Podkarpacia 

Michał Pieńkowski: Wpływ fonografii na rozwój kinematografii w międzywojennej Polsce 

Z BIBLIOTEK

Aleksandra Nowak: Organizacja i metodyka działalności bibliotek w Republice Południowej Afryki 

Małgorzata Zmitrowicz: Otwarcie Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

WYWIADY

Z dr. Zdzisławem Bieleniem o pracy i życiu w dekadach powojennego bibliotekarstwa (Jan Wołosz)

SPRAWOZDANIA I RELACJE

Bibliografowie regionalni w Olsztynie (Anita Romulewicz)

Jesienny weekend z książką z… literackim Noblem w tle! (Przemysław Kasperkiewicz)

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz)

PRAWO BIBLIOTECZNE

Nowe uwarunkowania spraw cywilnych (wybrane aspekty orzecznicze i legislacyjne) (Rafał Golat)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

O. dr Ambroży Maria Edmund Lubik OFM (Marek Dubiński, O. Ireneusz Bednarek OFM)

Z ŻYCIA SBP

Oprowadzanie kuratorskie dla bibliotekarzy po wystawie Muzeum Narodowego w Szczecinie • Jubileusz 60-lecia „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego” • Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP na XXVIII Targach Książki Historycznej • Jubileusz 100-lecia „Bibliotekarza” i 70-lecia „Poradnika Bibliotekarza” (Marzena Przybysz)

Z ŻYCIA KOSZYKOWEJ

Spotkanie z Józefem Wilkoniem (Ewelina Rąbkowska) • Warsztaty komiksowe (Agata Klichowska) • Varsaviana Roku Konkurs im. Hanny Szwankowskiej (Dawniej Najlepsze Varsaviana Roku) (Joanna Jaszek Bielecka)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH