Bibliotekarz 2/2020

Lutowy numer „Bibliotekarza”, oprócz stałych działów i rubryk, zawiera materiały nawiązujące do ważnego wydarzenia, tj. ubiegłorocznych obchodów 100-lecia pisma, jego historii i dorobku, roli jaką pełniło w środowisku bibliotekarzy oraz znaczenia poruszanych w tekstach problemów we wspomnieniach i ocenie osób, które były związane z jego redagowaniem, ale także czytelników, praktyków i teoretyków bibliotekarstwa. Prezentujemy Państwu wypowiedzi nawiązujące do różnych okresów wydawania „Bibliotekarza”, ale jak się okazuje podobnych, mimo upływu lat, jeśli wziąć od uwagę pozyskiwanie materiałów do druku, kondycję finansową i możliwości edytorskie. Niezwykle cenne są wypowiedzi wynikające z lektury „Bibliotekarza”, obserwacji środowiska bibliotekarskiego, często krytyczne, odnoszące się do małej aktywności bibliotekarzy, czy małej ich wrażliwości na problemy ważne, które nie powinny przechodzić w środowisku bez echa, czy komentarza. Dla Redakcji są cenne także uwagi dotyczące profilu miesięcznika i jego przyszłości. W imieniu Redakcji bardzo dziękuję wszystkim Autorom.

Poza tymi wyjątkowymi, jubileuszowymi wątkami w dziale „Artykuły” zamieszczamy dwa teksty. Pierwszy z nich Bibliotekarz muzealny, czyli hybryda w świecie kultury Magdaleny Skrejko z Muzeum Fotografii w Krakowie i Katarzyny Žák-Caplot z Muzeum Warszawy przedstawia sytuację bibliotekarzy pracujących w polskich muzeach. Autorki tekstu omawiają praktyczną stronę stanowiska pracy bibliotekarza muzealnego na przykładzie dwóch bibliotek muzealnych w Krakowie i w Warszawie. Artykuł ma na celu zapoznanie środowiska bibliotekarskiego z problemami bibliotekarzy muzealnych i wsparcie ich aktywności. Drugi artykuł Bibliografia regionalna dla systemu MAK+ i nie tylko… Łukasza Szymańskiego z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej przedstawia prace Autora nad systemem Bibliografia, wspomagającym prace bibliografów regionalnych, pracujących w MAK+. MiPBP w Kolbuszowej zaprasza do kontaktu biblioteki zainteresowane współpracą w testowaniu systemu. W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy artykuł Biblioteki Akademii Górniczo-Hutniczej w stulecie uczelni dr. Jerzego Krawczyka. Autor przedstawia historię, działalność oraz obecną sytuację Biblioteki.

Zamów prenumeratę!

Kup numer 2/2020

W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Ustawa o bibliotekach a inne ustawy (w kontekście orzecznictwa sądowego). Natomiast w dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” artykuł Sylwii Czub-Kiełczewskiej, w którym Autorka omawia Sprawozdanie roczne dla administratora danych. Numer dopełniają stałe rubryki, w tym „Z życia SBP”, „Z życia Koszykowej” oraz „Przegląd piśmiennictwa”, w którym zamieszczamy recenzję książki Artura Jazdona Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018: zasoby, działania, ludzie autorstwa Danuty Koniecznej. Lutowy numer „Bibliotekarza” zamykają Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.

Miłej lektury życzy Redakcja


Spis treści 

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

JUBILEUSZ “BIBLIOTEKARZA”
W stulecie „Bibliotekarza” (Stanisław Czajka, Jacek Wojciechowski, Jan Wołosz, Jerzy Maj, Andrzej Buck, Bogumiła Staniów, Danuta Konieczna, Michał Rogoż, Maja Wojciechowska)

ARTYKUŁY
Magdalena Skrejko, Katarzyna Žák-Caplot: Bibliotekarz muzealny, czyli hybryda w świecie kultury

Łukasz Szymański: Bibliografia regionalna dla systemu MAK + i nie tylko…

Z BIBLIOTEK
Jerzy Krawczyk: Biblioteki Akademii Górniczo-Hutniczej w stulecie uczelni

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Artur Jazdon: Biblioteka Uniwersytetu w Poznaniu 1919-2018: zasoby, działania, ludzie (Danuta Konieczna)

PRAWO BIBLIOTECZNE
Ustawa o bibliotekach a inne ustawy (w kontekście orzecznictwa sądowego) (Rafał Golat)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACY BIBLIOTEKARZA. DOŚWIADCZENIE I PRAKTYKA
Sprawozdanie roczne dla administratora danych (Sylwia Czub-Kiełczewska)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Janina Maria Stempel (Marek Dubiński)

Z ŻYCIA SBP
„Ruchome Wykłady Pomorzoznawcze” • Polskie biblioteki i reszta świata • Szkolenie bibliotekarzy i podsumowanie konkursu powiatowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem • Prezydium ZG SBP • Warsztaty dotyczące problematyki szczególnych aspektów działalności bibliotek • 39. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP (Marzena Przybysz)

Z ŻYCIA KOSZYKOWEJ
Spotkanie z Barbarą Gawryluk i ilustratorami (Ewelina Rąbkowska) • Wystawa „Król pianistów w świecie polityki. Ignacy Jan Paderewki w dokumentach archiwalnych” (Agata Klichowska) • Relacje Polski i Meksyku w polityce i sztuce (Mariola Panasewicz)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH


Wybrane strony numeru 2/2020