ZIN 2A/2019

Korzystając ze wsparcia finansowego, które Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało w 2019 r. na realizację zadania: Wydawanie czasopisma „Zagadnienia Informacji Naukowej” – zwiększenie zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym w ramach programu „Działalność upowszechniająca naukę: działalność wydawnicza” (DUN)*, redakcja ZIN zaplanowała wydanie w 2019 r. dwóch numerów tematycznych, poświęconych najnowszym problemom badawczym nauki o informacji, w całości publikowanych w języku angielskim.

Numer 2A czasopisma „Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne” ma podtytuł:  Ilościowe badania informacji: metody, zastosowania, problemy.

 

Zawiera artykuły poświęcone:

  • ocenie podobieństwa profili dyscyplinarnych naukowców,
  • analizie związków tematycznych bibliologii i informatologii z innymi subdyscyplinami nauk o komunikacji społecznej i mediach w Polsce,
  • przydatności danych pochodzących z baz Web of Science oraz Scopus do analizy stanu dyscypliny naukowej,
  • ewolucji bibliografii badaczy, z wykorzystaniem cytowań zidentyfikowanych przez Google Scholar,
  • wybranym aspektom rynku publikacji elektronicznych w świetle zgłoszeń patentowych,
  • analizie typów cytowań bibliograficznych w ZIN w latach 2016-2017.

Zapraszamy do lektury.


Zapraszamy do lektury ZIN 2A/2019  Ilościowe badania informacji: metody, zastosowania, problemy, dostępnego w otwartym dostępie

PDF

EPUB

MOBI


Czytaj online:


*Publikacja sfinansowana z grantu DUN „Wydawanie czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej – zwiększenie zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym” – zadanie finansowane w ramach umowy 921/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę)