Zarządzanie Biblioteką Nr 1(2) (2010)

BADANIA I WIZJE

 • Monika Curyło, Konsorcja biblioteczne
 • Marzena Dziołak, Monika Gościk, Maciej Hawryluk, Klaster jako forma współpracy bibliotek. Przykład Klastra Bibliotek Bi@lskich
 • Stefan Kubów, Rola menedżera biblioteki w rozwoju zawodowym pracowników
 • Maja Wojciechowska, Marketing elektroniczny biblioteki

BIBLIOTEKI I BIBLIOTEKARZE ZA GRANICĄ

 • Kanita Beširević, Digitization Techniques applied to the National Cultural Heritage of Bosnia and Herzegovina
 • Richard Olorunsola, Akinniyi Adeleke A., Sustaining e-resources in Nigerian University Libraries: results of a survey
 • Ewa Amghar, Sieć Bibliotek Austriackich w Europie i w Polsce – międzynarodowa współpraca kulturalna bibliotekarzy
 • Alicja Bułdak, Anna Buszta, Z Erasmusem do bibliotek europejskich. Z doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Eligiusz Podolan, Współpraca przygraniczna bibliotek uniwersyteckich
 • Renata Samotyj, Zarys działalności metodycznej bibliotek ukraińskich
 • Magdalena Seta, Staż w Unii Europejskiej szansą na poznanie struktur organizacyjnych bibliotek

Z WARSZTATU BIBLIOTEKARZA

 • Sondażowe badania opinii w działalności bibliotekoznawczej – opracowanie Maja Wojciechowska

WYWIADY

 • O Projekcie Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Rozmowa z Michałem Kontek – kierownikiem projektu – poprowadziła Anna Aniszewska-Sworczuk
 • Biblioteki akademickie: w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, w społeczności lokalnej. Zapis dyskusji podczas XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych (Wielka Wieś koło Krakowa 8-10.09.2010) – przygotowała Magdalena Karciarz

PRZEGLĄD LITERATURY

 • Publikacje polskie – wybór i opracowanie Anna Aniszewska-Sworczuk
 • Publikacje zagraniczne – wybór i opracowanie Anna Aniszewska-Sworczuk

SPOTKANIA NAUKOWE

 • Konferencje i seminaria polskie – opracowanie Katarzyna Kant
 • Konferencje zagraniczne – opracowanie Katarzyna Kant

>> Pełna wersja tekstów