Zarządzanie Biblioteką Nr 1(1) (2009)

BADANIA I WIZJE

 • Stanisława Kurek-Kokocińska, Współpraca bibliotek w PRL i RP. Trudności i możliwości
 • Anna Aniszewska, Word-of-mouth w działalności marketingowej bibliotek
 • Małgorzata Dąbrowicz, Proces ustalania kryteriów oceny dla pracowników biblioteki szkoły wyższej
 • Jolanta Laskowska, Controlling personalny jako narzędzie zarządzania personelem bibliotecznym na przykładzie sieci bibliotek MBP w Gdyni
 • Urszula Zięba, Planowanie strategiczne w bibliotece nie tylko akademickiej
 • Teresa Szmigielska, IFLA jako źródło informacji na temat statystyki bibliotecznej
 • Maja Wojciechowska, Współczesne formy reklamy książki
 • Katarzyna Kant, Blogi jako nowoczesna forma reklamy biblioteki. Zarys zagadnienia

BIBLIOTEKI I BIBLIOTEKARZE ZA GRANICĄ

 • Simon Francis, Academic libraries and the financial crisis: experiences from Britain
 • Emmanuel Adebayo, Academic library functions and its structural development in Nigeria
 • Alina Łagodzińska, Biblioteki w Finlandii. Organizacja systemu oraz współpraca

Z WARSZTATU BIBLIOTEKARZA

 • Biznesplan w działalności biblioteki – opracowanie Maja Wojciechowska

WYWIADY

 • Przyszłość polskich bibliotek publicznych i szkolnych w świetle projektu zmian treści Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozmowa z Janem Krajewskim – prezesem Polskiego Związku Bibliotek – poprowadziła Anna Aniszewska

PRZEGLĄD LITERATURY

 • Publikacje polskie – wybór i opracowanie Anna Aniszewska
 • Publikacje zagraniczne – wybór i opracowanie Anna Aniszewska

SPOTKANIA NAUKOWE

 • Konferencje i seminaria polskie – opracowanie Katarzyna Kant
 • Konferencje zagraniczne – opracowanie Katarzyna Kant

>> Pełna wersja tekstów