Poradnik Bibliotekarza 5/2018

W tym miesiącu wypadają istotne wydarzenia dla polskiego bibliotekarstwa, mianowicie: Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja) i Tydzień Bibliotek (8-15 maja) – akcje wskazujące na rolę i znaczenie pracy bibliotekarzy i bibliotek w społeczeństwie. Tegoroczny Tydzień Bibliotek w swoim haśle „(Do)wolność czytania”, nawiązuje do obchodów 100-lecia uzyskania przez Polskę niepodległości. „Niepodległość to wolność, analogicznie jak czytanie, które powinno być zależne od własnej woli, nieskrępowane nakazami, czy przepisami, wolność czytania można interpretować jako nieograniczony dostęp do różnych nośników informacji, nie tylko do tradycyjnej książki, ale do audiobooka, e-booka, internetu, itp.”.

(Do)wolność czytania oczywiście ściśle związana jest także ze swobodnym korzystaniem z biblioteki otwartej dla wszystkich.

Kup numer 5/2018

Numer majowy dotyczy różnych aspektów czytelnictwa z akcentami niepodległościowymi. Monika Simonjetz w artykule (Do)wolność czytania, czyli przyjemność bycia czytelnikiem wskazuje, iż wdrażanie do czytania, wychowanie przez czytanie to zagadnienia niezwykle istotne, zwłaszcza w sferze możliwości wyboru rodzajów i gatunków literackich, dostępu do pisarzy całego świata, swobodnego dostępu do półek w bibliotekach (dowolny wybór książek i taktyki czytania). O stanie czytelnictwa w Polsce w roku 2017 informują autorzy przeprowadzonych w Bibliotece Narodowej badań czytelnictwa książek. Badający czytelnictwo zauważają nieznaczną stabilizację w stosunku do roku ubiegłego, ale obraz jest nadal niepokojący – 62% Polaków powyżej 15 roku życia nie przeczytało w 2017 r. żadnej książki. Warto dokładnie przestudiować wyniki analizy czytelniczej i zastanowić się nad możliwościami zwiększenia tego wskaźnika. Po dawce teorii praktyczny aspekt czytelnictwa przedstawia Agnieszka Hałubiec w artykule Książka w roli głownej, czyli jak faktycznie promować czytanie. Różne programy, akcje czytelnicze przedstawione zostały na tle działalności Bibliotek w województwie opolskim. Tekst jest trochę długi, ale wytrwałemu czytelnikowi pozwoli na poznanie różnorodnych działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa. Z omawianymi wyżej zagadnieniami związany jest felieton Olgi Nowickiej, który prezentuje akcje czytelnicze prowadzone w Akademii Słowa organizowanej przez MBP w Chrzanowie, a dotyczące ważnych postaci: Marszałka Józefa Piłsudskiego i poety Bolesława Leśmiana (140. rocznica urodzin i 70. rocznica śmierci w 2017 r.). Chętnie przeczytamy ciekawostki z życia autora pięknych, wzruszających utworów lirycznych.

Święto bibliotekarza kojarzy nam się również z przyjemnościami turystycznymi. Tym razem redakcja zaprasza do WiMBP w Zielonej Górze oraz działającej w tej placówce zmodernizowanej Biblioteki Pana Kleksa.

Na zakończenie proponujemy materiały metodyczne: grę planszową oraz rozmowę z dziećmi na tematy ekonomiczne w oparciu o treść książki G. Kasdepki Zaskorniaki i inne dziwadła z krainy portfela oraz scenariusz warsztatów Wandy Matras-Mastalerz o tajemnicach Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Redakcja „Poradnika Bibliotekarza”

Zamów prenumeratę!


Spis treści:

Od redakcji

Wiadomości, wydarzenia
PROBLEMY. DOŚWIADCZENIA. OPINIE
Monika Simonjetz „Do(wolność) czytania, czyli przyjemność bycia czytelnikiem”
Roman Chymkowski, Izabela Koryś, Dominika Michalak „Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku – informacje wstępne”
Agnieszka Hałubiec „Książka w roli głównej, czyli jak faktycznie promować czytanie. Propozycje działań z opolskich bibliotek publicznych”
>>> Sylwetki przewodniczących SBP
Bogdan Klukowski „Stanisław Czajka, przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w latach 1989-2001”
RELACJE
Agnieszka Muszak „Dobre i złe strony internetu”
KSIĄŻKA
Dorota Grabowska „Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!”
BIBLIOTEKA. ŚRODOWISKO
Anna Czachorowska „Dzień Bezpiecznego Internetu 2018”
Agata Szklarkowska „Jubileuszowa XXV Pomorska Wiosna Literacka”
Anna Łopata O „upiększaniu ludzkich dusz” – rola teatru amatorskiego I biblioteki w wychowaniu dzieci i młodzieży
>>> Nowe obiekty biblioteczne
Marzena Wańtuch Nowoczesna biblioteka dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze
Karolina Doliba Wypożyczalnia mobilna PiMBP w Rybniku – w hali Dworca Głównego
>>> Felieton
Olga Nowicka Preludium (Do)Wolności czytania
Z WARSZTATU METODYKA
Luiza Rojek O finansach z dziećmi. Gra planszowa w bibliotece
Wanda Matras-Mastalerz Polski superbohater – Marszałek Józef Piłsudski i jego tajemnice