Poradnik Bibliotekarza 3/2018

Rok 2018 jest Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To wydarzenie było przełomem w dziejach naszego narodu. Po 123 latach Polska odzyskała niezależność państwową. Do tegorocznego jubileuszu nawiązuje artykuł Martyny Figiel o Ignacym Janie Paderewskim – wielkim muzyku, kompozytorze i działaczu niepodległościowym. Tytuł tekstu jest symboliczny – Wygrał Polskę na fortepianie.

Właśnie dzięki muzycznym podróżom po świecie, bliskim kontaktom z osobistościami świata przyczynił się Paderewski do uwiarygodnienia dążeń Polski do niepodległości. Mamy nadzieję, iż ten artykuł zainspiruje bibliotekarzy do przesyłania informacji o wydarzeniach niepodległościowych, które odbywają się lub będą odbywać w bibliotekach (konkursy, wystawy, konferencje, spotkania, itp.). Czekamy na Państwa relacje.

Kup numer 3/2018

Współczesne biblioteki wychodzą naprzeciw rosnącym wymaganiom swojego środowiska, użytkownicy powinni postrzegać ją jako instytucję niezbędną, pożyteczną i sprawnie funkcjonującą. Tekst Marcina Laskowskiego i Piotra Szeligowskiego omawia wyniki badań dotyczące działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. Są one dla placówki korzystne, czytelnicy doceniają jej atrakcyjną ofertę ukierunkowaną na potrzeby odbiorców. Z kolei materiał Kaliny Sikory prezentuje kreatywne działania bibliotekarzy pracujących z czytelnikami o specjalnych potrzebach – związane z technikami artystycznymi. Podopieczni w czasie warsztatów rozwijają swoje zdolności manualne, a bibliotekarze uczą się pokory i kreatywności. O ewaluacji w kontekście współpracy bibliotek z instytucjami oświatowymi pisze Maria Wójcik.

Z tekstów środowiskowych na uwagę zasługuje artykuł Moniki Simonjetz o jednej ze zmodernizowanych filii GBP w Gościeszowicach umiejscowionej w Gminnym Centrum Kultury. Powstała w ten sposób przestrzeń dla różnorodnych działań edukacyjnych i kulturalnych. Podobnej problematyki dotyczy tekst Tomasza Dzikiego o zmienionym wnętrzu głogoczowskiej filii MBP w Mysłowicach. Cieszy fakt, że coraz częściej publikujemy materiały prezentujące biblioteki filialne w nowej odsłonie. Zmienia się aranżacja nie tylko dużych placówek bibliotecznych, ale również tych małych. Bogdan Klukowski kontynuuje cykl artykułów o przewodniczących SBP, przedstawiając sylwetki prezesów, którzy nadal działają na rzecz organizacji bibliotekarskiej, obecnie jako członkowie honorowi.

Numer marcowy zamykają materiały metodyczne, przewidziane do wykorzystania w pracy bibliotekarzy z dziećmi, polecamy interesujący scenariusz o zmysłach (Zmysły, co to takiego?) oraz komiks o rocznicowym wydarzeniu – Powstaniu Wielkopolskim.

Redakcja „Poradnika Bibliotekarza”

Zamów prenumeratę!


Spis treści:

Od redakcji
Wiadomości. Wydarzenia
PROBLEMY.DOŚWIADCZENIA.OPINIE
Martyna Figiel „Wygrał Polskę na fortepianie”
Marcin Laskowski, Piotr Szeligowski „Ocena funkcjonowania biblioteki w opinii użytkowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi”
Kalina Sikora „Kreatywność bibliotekarza w pracy z czytelnikiem o specjalnych potrzebach”
Maria Wójcik „Biblioteki publiczne – próba ewaluacji”
RELACJE
Justyna Jurasz „Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych”
KSIĄŻKA
Dorota Grabowska „Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!”
BIBLIOTEKA.ŚRODOWISKO
Anna Bogucka „Kulturalny Grodków”
>>> Nowe obiekty biblioteczne
Monika Simonjetz „Instytucja kultury jest miejscem, którym można się pochwalić”
Tomasz Dziki „Nietypowa i wszystko zmieniająca biblioteczna odnowa w Głogoczowie”
Anna Czachorowska „Kolejna innowacja w Jabłonowskiej Bibliotece”
Jadwiga Kusior „Gminne partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej”
„Jesienno-zimowe spotkania Koła SBP w Dąbrowskie Tarnowskiej”(J.K.)
>>> Sylwetki przewodniczących SBP
Bogdan Klukowski „Witold Stankiewicz przewodniczący ZG SBP przez 3 kolejne kadencje w latach 1972-1981”
>>> Felieton
Olga Nowicka „Bzdura, czy Kultura?”
Z WARSZTATU METODYKA
Agnieszka Pejkowska „Zmysły, co to takiego?”
Barbara Misiarz „Potrafimy zwyciężać. Komiks o Powstaniu Wielkopolskim”
ŚWIAT KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ
>>> Recenzje
Hanna Diduszko: Ptaki w przestrzeni prywatnej 
Ewa Gruda: Słowem i obrazem 
Ewelina Rąbkowska:  Gołąb Janusz rządzi!