Poradnik Bibliotekarza 1/2018

Począwszy od numeru 1/2018 „Poradnik Bibliotekarza” zmienia swoją szatę graficzną, dostosowując ją do oczekiwań współczesnego czytelnika i nowych standardów edytorskich. W pierwszym etapie modernizacji pisma chcemy unowocześnić jego stronę wizualną. Zgodnie z założeniem redakcji na nowy wizerunek czasopisma składają się takie elementy jak:

  • nowy format zapewniający większą przejrzystość tekstu i możliwość większego zróżnicowania graficznego przedstawianych treści,
  • nowy układ graficzny poszczególnych działów tematycznych,
  • nowy, bardziej dynamiczny, sposób eksponowania materiału ilustracyjnego dzięki czemu zwiększy się jego rola w kompozycji tekstu.

Autorem koncepcji graficznej jest Tomasz Kasperczyk współpracujący od wielu lat z Wydawnictwem SBP.

Kup numer 1/2018

Mamy nadzieję, że proponowane zmiany wizerunkowe „Poradnika” będą przyjęte pozytywnie przez czytelników i spotkają się z ich życzliwym odbiorem. Czekamy na Państwa opinie pod adresem poradnikbibliotekarza@wp.pl.

W numerze tym polecamy artykuł Marty Korytkowskiej dotyczący problematyki g/Głuchych. Jest to temat rzadko poruszany w literaturze zawodowej, a bardzo potrzebny bibliotekarzom. Aby właściwie obsługiwać czytelników Głuchych należy poznać, choćby w najbardziej ogólnym zarysie, wiedzę nt. ich świata, potrzeb, sposobów komunikacji. Kolejne artykuły poruszają problem wykorzystania w bibliotekach nowych technologii, które w konsekwencji decydują o atrakcyjności i otwartości tych placówek. Czytelnik zapozna się z osiągnięciami MBP w Piekarach Śląskich i MBP w Bytowie (multimedialna Pracownia Orange).

W materiałach środowiskowych publikujemy przykłady współpracy bibliotekarzy z nauczycielami-emerytami oraz z dziećmi i młodzieżą w ramach nowo powstałej pracowni edukacyjnej w MBP w Kędzierzynie-Koźlu – „Port Kultury”. Prezentujemy wizerunek biblioteki nowoczesnej w zakresie wyposażenia oraz rozwiązań technicznych – Biblioteki Publicznej w Tychach, która proponuje w nowej siedzibie Mediateki szeroki pakiet ofert edukacyjnych skierowany do różnych kategorii czytelników.

W ramach zajęć metodycznych w bibliotece lub w szkole proponujemy lekcję biblioteczną „Stare i nowe. Co warto wiedzieć o nośnikach informacji” skierowaną do starszych dzieci. Jej celem jest uświadomienie uczniom, jak rozwijały się nośniki informacji, jak wyglądały te tradycyjne, schowane gdzieś w magazynach bibliotecznych, jaką rolę pełniły dawniej i obecnie. Drugi załączony w numerze materiał metodyczny wskazuje na znaczenie wyobraźni, refl eksyjnego myślenia, kreatywności, na potrzebę nadania otaczającym nas przedmiotom sensu – na podstawie książki G. Lange Warszawa.

Życzymy udanej lektury
Redakcja „PB”

Zamów prenumeratę!


Spis treści:

Od redakcji
Wiadomości. Wydarzenia
PROBLEMY. DOŚWIADCZENIA. OPINIE
Marta Korytkowska „Potrzeby g/Głuchych użytkowników w bibliotekach”
Małgorzata Kocek „Formy pracy z czytelnikiem z wykorzystaniem nowych technologii w piekarskiej bibliotece”
Jacek Prądziński „Pracownia Orange w Bibliotece Miejskiej w Bytowie”
KSIĄŻKA
>>> Poznajemy nowe wydawnictwa
Bogdan Klukowski „Wrocławskie „Warstwy” spod Ratusza”
Dorota Grabowska „Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!”
BIBLIOTEKA. ŚRODOWISKO
Anna Żuraw-Łopata „Biblioteka przyjazna nauczycielom-emerytom”
Sandra Golemo „Pracownia edukacyjna dla dzieci i młodzieży „Port Kultury”
Katarzyna Kuciara „Wspomnienie o Józefie Piłsudskim w Bibliotece Miejskiej w Puławach”
>>> Jubileusze bibliotek
Katarzyna Gurak „Każdy jubileusz niesie za sobą wspomnienia i doświadczenia – 70 lat Biblioteki Publicznej w Piekoszowie”
Marek Żytomirski „Bibliotekarze MBP w Zgorzelcu uczcili jubileusz Ossolineum”
>>> Nowe obiekty biblioteczne
Anna Krawczyk „Mediateka w Tychach stawia na nowoczesność”
Z WARSZTATU METODYKA
Agnieszka Łaszczych „Stare i nowe. Co warto wiedzieć o nośnikach Informacji”
Hanna Diduszko „Wystawa rupieci, czyli przedmioty opowiadają”