Bibliotekarz 9/2019

We wrześniowym numerze „Bibliotekarza” przedstawiamy teksty omawiające wyniki badań empirycznych oraz wydarzenia, jakie miały miejsce w ostatnim okresie w bibliotekach publicznych i naukowych.

Dział „Artykuły” rozpoczynamy tekstem dr Zofii Zasackiej z Biblioteki Narodowej Przenikanie dwóch obiegów czytelniczych − sieciowego i analogowego − wybrane wyniki badania czytelnictwa młodzieży. Autorka prezentuje wyniki czwartej edycji badania czytelnictwa młodzieży przeprowadzonego przez Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej we współpracy z CBOS w 2017 r. Rezultaty badania pokazują, jak przebiegają procesy obiegu książki wśród młodzieży i jego przenikanie z mediami elektronicznymi. Pozwalają także sformułować sugestie dla osób zainteresowanych wspieraniem czytelnictwa młodzieży szkolnej.

Drugi artykuł Praktyczny słownik angielsko-polski dla bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. English-Polish Practical Dictionary for Library and Information Science Professionals Michaliny Byry to efekt pracy Autorki nad gromadzeniem słownictwa z dziedziny bibliotekarstwa i informacji naukowej w języku angielskim, analizowaniem znaczenia i zakresu pojęć. Ponieważ nadal trwają prace nad słownikiem Autorka zaprasza bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej do współpracy nad jego uzupełnianiem.

Trzeci tekst Częstochowa w „Pamiętniku” Marka Hłaski (w 50. rocznicę śmierci pisarza) dr Iwony Skrzypczyk-Gałkowskiej z VIII LO w Częstochowie to omówienie pamiętnika jedenastoletniego Marka Hłaski. Autor pamiętnika, który zamieszkał z matką w Częstochowie po opuszczeniu Warszawy w 1944 r. ciekawie relacjonuje wydarzenia, w których uczestniczył lub których był świadkiem, opisuje powojenną Częstochowę.

W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy artykuł 70 ekslibrisów dla kobiet z kolekcji Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Pamięci Bożeny Woś autorstwa dr Bogumiły Celer prezentujący wybrane zbiory ekslibrisów kaliskiej książnicy, które zainteresują nie tylko znawców tej sztuki.

Drugi tekst Katarzyny Pawluk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu Opolski Tydzień Bibliotek 2019 relacjonuje wydarzenia towarzyszące tegorocznym obchodom Tygodnia Bibliotek w opolskich bibliotekach. Hasło Tygodnia Bibliotek 2019 #biblioteka dało możliwość zaprezentowania się bibliotekom z Olesna, Nysy i Opola.

W dziale „Wywiady” przedstawiamy rozmowę z Joanną Szymczak-Ryczel, laureatką konkursu Bibliotekarz Roku 2018. Poznajemy bibliotekarkę z Biblioteki Miejskiej w Łodzi od 20 lat pracującą z czytelnikami, aktywizującą seniorów, osoby niepełnosprawne oraz popularyzującą książkę wśród najmłodszych.

W dziale „Sprawozdania i relacje” Marta Truszczyńska i Anna Walska-Golowska prezentują tematy omawiane podczas Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych, zorganizowanego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie. Natomiast Emilia Czerniejewska i Marek Dubiński w artykule Nowe zmiany a kondycja bibliotek przedstawiają problemy poruszane podczas X konferencji Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich, która odbyła się w listopadzie 2018 r.

W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Aspekty biblioteczne prawa oświatowego.

W numerze zamieszczamy także stałe rubryki: „O bibliotekach w prasie”, „Z życia SBP”, „Z życia Koszykowej”.

Wrześniowy numer „Bibliotekarza” zamykają „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Miłej lektury życzy redakcja!

Zamów prenumeratę!

 

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

Zofia Zasacka: Przenikanie dwóch obiegów czytelniczych – sieciowego i analogowego – wybrane wyniki badania czytelnictwa młodzieży

Michalina Byra: Praktyczny słownik angielsko-polski dla bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. English-Polish Practical Dictionary for Library and Information Science Professionals

Iwona Skrzypczyk-Gałkowska: Częstochowa w Pamiętniku Marka Hłaski (w 50. rocznicę śmierci pisarza)

Z BIBLIOTEK

Bogumiła Celer: 70 ekslibrisów dla kobiet z kolekcji Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Pamięci Bożeny Woś

Katarzyna Pawluk: Opolski Tydzień Bibliotek 2019

WYWIADY

Rozmowa z Joanną Szymczak-Ryczel z Biblioteki Miejskiej w Łodzi, laureatką konkursu Bibliotekarz Roku 2018 (Marzena Przybysz)

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

Serdeczna Biblioteczka… (Bożena Lech-Jabłońska)

SPRAWOZDANIA I RELACJE

IV Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych (Marta Truszczyńska, Anna Walska-Golowska)

Nowe zmiany a kondycja bibliotek (Emilia Czerniejewska, Marek Dubiński)

Prawo biblioteczne

Aspekty biblioteczne prawa oświatowego (Rafał Golat)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Jadwiga Pełczyna (Marek Dubiński)

Z ŻYCIA SBP

Bezpłatne szkolenia SBP w Warszawie i Piasecznie • Spotkanie emerytów z Książnicy Podlaskiej •

Integracja edukacyjno-krajoznawcza bibliotekarzy na bibliotecznym szlaku • Laureaci konkursu

SBP na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2019 • Laureaci

konkursu Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej (Marzena Przybysz)

Z ŻYCIA KOSZYKOWEJ

„Lepsze 35 procent demokracji niż zero demokracji”. Wystawa w rocznicę wyborów parlamentarnych

1989 roku (Natalia Podkul) • Baśniowe małżeństwo – wystawa ilustracji Elżbiety i Mariana Murawskich na Koszykowej (Ewelina Rąbkowska) • Warszawskie pomniki Stanisława Moniuszki. Wystawa w 200. rocznicę urodzin kompozytora (Grażyna Małgorzata Lewandowska)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH