Przegląd Biblioteczny 3/2020

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”. Ukazuje się od 1927 roku.

Jeden z najlepszych periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa w Europie wykazywany na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 20.

Zamów prenumeratę!

Kup numer 3/2020

 

 

Spis treści

ARTYKUŁY

  • Krystyna Hudzik: Data Librarian – nowy profil zawodowy w bibliotekach naukowych
  • Anna Wałek: Making Full and Immediate Open Access a Reality through the Repository Route – the Role of Open Repositories in Implementation of Plan S (Pełny i bezpośredni dostęp otwarty jako rzeczywistość dzięki drodze repozytoryjnej – rola otwartych repozytoriów we wdrażaniu Planu S)
  • Marek Nahotko: Samopoznanie w komunikacji naukowej
  • Magdalena Wójcik: Lapbook jako narzędzie promocji książki dla dzieci

RECENZJE I PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA

  • Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk: Cyfrowy warsztat humanisty. Warszawa: PWN, 2020 (Bartłomiej Włodarczyk)
  • Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji. Redakcja naukowa Hanna Batorowska, Paulina Motylińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020 (Jacek Wojciechowski)
  • Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)
  • Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)

Z ŻYCIA SBP

WSPOMNIENIA

Bolesław Rek (1947-2018) (Marek Dubiński)

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW