Przegląd Biblioteczny 1/2021


Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym, obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego i światowego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest indeksowana w międzynarodowych bazach bibliograficznych m.in. w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) i Polskiej Bibliografii Bibliologicznej i znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z przyznaną liczbą punktów 20. Ukazuje się od 1927 roku i od początku skupia wokół siebie środowisko najwybitniejszych polskich bibliotekoznawców i praktyków bibliotekarstwa. Artykuły zamieszczane na łamach “Przeglądu Bibliotecznego” są publikowane w językach polskim lub angielskim.

Zamów prenumeratę!


Spis treści:

ARTYKUŁY

Jadwiga Sadowska: Polska retrospektywna bibliografia narodowa jako szczególne dziedzictwo bibliograficzne

Małgorzata Góralska: Wykorzystanie danych z serwisów społecznościowych LibraryThing, Goodreads i Anobii w badaniach naukowych w latach 2006-2019

Grzegorz Gmiterek: Wykorzystanie serwisu Facebook przez polskie biblioteki uniwersyteckie w czasie ich zamknięcia spowodowanego pandemią COVID-19. Analiza porównawcza udostępnianych postów

Kieu Kim Anh: School Libraries in Vietnam: Diagnosis of Current Status and Challenges for the Future (Biblioteki szkolne w Wietnamie: diagnoza stanu bieżącego, wyzwania)

ARTYKUŁY RECENZYJNE / RECENZJE I PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA

Obecność słowa w Zabrzu. Księga jubileuszowa 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu. Redakcja Tomasz Iwasiów. Zabrze 2020 (Anna Tokarska)

Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)

Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)

Z  ŻYCIA  SBP

WSPOMNIENIA

Łucja Maciejewska (1949-2020) (Marek Dubiński)

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW