Poradnik Bibliotekarza 1/2019

Wolontariat to wg Wikipedii dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Natomiast wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Z działaniami wolontariuszy spotykamy się przy organizacji wielu znaczących imprez, ogólnopolskich akcji charytatywnych, największa z nich to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (w 2019 r. około 1500 wolontariuszy), znana jest również Świąteczna Paczka. Na pracy wolontariuszy opiera się opieka nad zwierzętami w schroniskach, nad obłożnie chorymi, uchodźcami, itp. Nie ma dziedziny życia, która nie korzystałaby z pomocy ludzi skupionych wokół wolontariatu. Również wolontariat w bibliotece ma duże tradycje, od bieżącej pracy w ramach Kół Przyjaciół Biblioteki po spektakularne przedsięwzięcia jak Światowy Kongres Bibliotekarzy IFLA we Wrocławiu w 2017 r.

Ten krótki wstęp nawiązuje do artykułu Moniki Marciniak o wolontariacie w bibliotece. Autorka omówiła takie kwestie jak: pojęcie wolontariatu, aspekty prawne, nawiązanie współpracy, czyli dotarcie do potencjalnych kandydatów, zakres prac wolontariuszy w bibliotece. Tekst stanowi wprowadzenie do zagadnień wolontariatu i może być podstawą dalszych opracowań. Polecamy też lekturę kolejnego artykułu problemowego autorstwa Sandry Stempniewskiej Biblioteka to też człowiek, czyli o relacjach człowiek – biblioteka, są to strony, które wspólnie tworzą „ład, harmonię, potrzeby kulturalne, pasję, pielęgnują prawo do czytania i obcowania z kulturą”. Jest to spojrzenie na bibliotekę z punktu widzenia czytelnika, jego oddziaływania na funkcjonowanie tej placówki, bliskich kontaktów z bibliotekarzem, wychowywania od najmłodszych lat. Warto przeczytać ten interesujący wywód będący częścią projektu realizowanego w WiMBP w Zielonej Górze. Inspirujący dla czytelników temat to zagrożenia ze strony internetu, czyli (Nie)bezpieczne media, realizowany podczas konferencji PBW w Warszawie w ramach priorytetów oświatowych państwa, dotyczący rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów.

W tym numerze przedstawiamy działalność dwóch bibliotek: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej (70 lat istnienia) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku. Zwraca uwagę realizowana w nich bogata oferta w zakresie edukacji i promocji czytelnictwa. Czytelników zaprasza również Mediateka w Ostrowie Wielkopolskim, pierwsza tak nowoczesna placówka w Wielkopolsce, gdzie zainstalowano rozwiązania multimedialne.

Do praktycznego wykorzystania przewidziano scenariusze Tolerancja – Jestem taki sam jak ty, czy może inny?, na początek dla uczniów klas IV-V oraz W krainie lodu. Zajęcia biblioteczne z edukacji czytelniczej i medialnej, które można zrealizować w czasie ferii zimowych w bibliotece.

Z okazji Nowego Roku niespodzianka dla naszych Czytelników – kalendarz na Rok 2019!

Zapraszamy do lektury
Redakcja „Poradnika Bibliotekarza”

Zamów prenumeratę!


Od redakcji
Wiadomości. Wydarzenia
PROBLEMY. DOŚWIADCZENIA. OPINIE
Monika Marciniak “Wolontariat w bibliotece”
Sandra Stempniewska “Biblioteka to też człowiek”
RELACJE
Lilla Kołodziejczyk “(Nie)bezpieczne media”
KSIĄŻKA
Dorota Grabowska “Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!”
Martyna Figiel “Moda na historię, czyli o XXVII Targach Książki Historycznej”
BIBLIOTEKA. ŚRODOWISKO
Danuta Panas “Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łęcznej. To już 70 lat działalności!”
Aleksandra Karmelita, Leszek Puchała “O książnicy sanockiej – jej tradycja, nowe potrzeby i wyzwania”
Monika Wieczorek „Strefa otwarta” w Bibliotece Śląskiej
>> Nowe obiekty biblioteczne
Bogna Skrzypczak-Walkowiak “Zapraszamy do ostrowskiej mediateki”
 FELIETON
Olga Nowicka “Młody czyta?”
 Z WARSZTATU METODYKA
Renata Sowada  “W krainie lodu. Zajęcia biblioteczne z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów klasy 2”
Urszula Tobolska “Tolerancja – jestem Taki sam jak Ty, czy może inny? Cz.1”
Książki Roku – 31. edycja Konkursu Polskiej Sekcji IBBY


Wybrane strony numeru 1/2019