Poradnik Bibliotekarza 11/2018

W tym roku listopad jest miesiącem wyjątkowym z powodu kulminacji w tym czasie uroczystości związanych ze 100-leciem Niepodległości Polski. W Dniu Niepodległości, 11 listopada zorganizowanych zostało w całym kraju ok. 3,5 tys. imprez. Mimo pewnych kontrowersji odbyły się w Warszawie i we Wrocławiu marsze Niepodległości, a o godz. 12 Polacy śpiewali hymn narodowy. Duża rola w planowaniu wydarzeń przypadła bibliotekom publicznym, ale również naukowym, pedagogicznym i szkolnym. Już od stycznia br. włączyły się one w działania propagujące idee niepodległościowe, patriotyczne, wolnościowe, historyczne, związane zwłaszcza z okresem międzywojennym. Również „Poradnik Bibliotekarza” stara się w tym numerze zaakcentować tę szczególną rocznicę (p. artykuł o E. Kwiatkowskim, felieton, mat. metod.).

W numerze listopadowym polecamy artykuł Mileny Tucholskiej Makerspace, hackerspace i fablab, czyli kreatywne przestrzenie w bibliotekach publicznych dotyczący kreowania przestrzeni bibliotecznych będących miejscem odpoczynku, spędzania wolnego czasu, form aktywizujących czytelnika, integrujących społeczeństwo. Autorka wyjaśnia pojęcia związane z kształtowaniem przestrzeni oraz podaje możliwości zdobycia wiedzy z tego zakresu za pośrednictwem kursów lub specjalnych poradników i książek. Polskim odpowiednikiem w/w miejsc jest Arteteka w Krakowie.

Kup numer 11/2018

Kolejny tekst Martyny Figiel nawiązuje do rocznicy niepodległościowej, prezentując sylwetkę Eugeniusza Felicjana Kwiatkowskiego – romantycznego programisty, którego rozległa działalność na niwie przemysłowej stała się wizytówką Polski okresu międzywojennego. Warto zapoznać się również z obszernym, ale bardzo interesującym wywiadem przeprowadzonym przez Krystynę Pawłowską z Violettą Łabędzką, Opolskim Bibliotekarzem Roku 2017 nt. swoich początków pracy zawodowej w bibliotece, uczenia się biblioteki, postrzegania współczesnego czytelnika, bibliotek przyszłości, zmieniania się bibliotek dla obecnego czytelnika. Kolejne partie wywiadu dotyczą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu i jej działań na rzecz czytelnika oraz lektur,
uczestnictwa w kulturze i pasji bohaterki tego tekstu. Listopadowe wycieczki zawiodą nas do Ryk, gdzie zapoznamy się z działalnością biblioteki powiatowej w unowocześnionym i zmodernizowanym budynku. Następna wyprawa „poradnikowa” odbywa się w kierunku południowym, przez pół Polski do Gołkowic, gdzie w nowej przestrzeni działa filia MGBP w Starym Sączu. Aranżacja i wyposażenie placówki robi duże wrażenie i warto wg Marii Sosin, dyrektor biblioteki starosądeckiej, ją zwiedzić, …a także starać się o specjalne fundusze w MKiDN.

Zachęcamy jak zwykle do lektury stałych działów i rubryk, a do praktycznego wykorzystania proponujemy kontynuację inscenizacji teatralnej Gdzie dwóch się bije…, czyli o tym jak Polska odzyskała niepodległość.

Życzymy ciekawej lektury
Redakcja „Poradnika Bibliotekarza”

Zamów prenumeratę!


Od redakcji
WIADOMOŚCI. WYDARZENIA
PROBLEMY. DOŚWIADCZENIA. OPINIE
Milena Tucholska – Makerspace, Hackerspace i Fablab, czyli kreatywne przestrzenie w bibliotekach publicznych
Martyna Figiel – Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski – romantyczny pragmatyk
Krystyna Pawłowska – To nie ja wybrałam ten zawód, ale zawód wybrał mnie. Wywiad z Violettą Łabędzką
KSIĄŻKA
>> Nowy leksykon czasopism bibliotekarskich
Monika Simonjetz – „Bibliotekarz Lubuski”
BIBLIOTEKA. ŚRODOWISKO
Izabela Kępka – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rykach modernizuje się i stawia na nowoczesność.
Anna Łopata – Warto promować polskich twórców za granicą – poezja w cieniu oliwnego sadu
O sensownych tworach słownych. Literatura inaczej
Konkurs #Cojaczytam
Anita Rucioch-Gołek – Bibliotekarze też (świetnie) biegają
100-lecie Niepodległej Polski na stronach internetowych Bibliotek publicznych (J.Ch.)
>> Nowe obiekty biblioteczne
Maria Sosin – Nowe przestrzenie biblioteczne – czy warto? Biblioteka Publiczna w Gołkowicach
>> Felieton
Olga Nowicka – Przystanek niepodległość…, czyli – jak dobrze być Polakiem!
Z WARSZTATU METODYKA
Piotr Ulatowski – „Gdzie dwóch się bije…”, czyli o tym, jak Polska odzyskała niepodległość. Cz. 2


Wybrane strony numeru 11/2018