Bibliotekarz 7/8/2018

W lipcowo-sierpniowym numerze „Bibliotekarza” prezentujemy artykuły odnoszące się do różnych kierunków działalności bibliotek i związanych z nimi projektów.

Wśród nich szczególnie polecamy teksty zamieszczone w dziale „Artykuły”. Pierwszy W pogoni za… użytkownikiem. Kierunki zmian w językach haseł przedmiotowych autorstwa Anny Stanis z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie prezentuje rozważania na temat zmian, jakie zaszły w językach haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej oraz KABA.

W kolejnym tekście Co czytają poloniści? Główne wyniki sondażu wśród nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Dominika Michalak przedstawia wnioski z badań prowadzonych przez Bibliotekę Narodową dotyczące motywacji czytelniczych polonistów i ich opinii o czytelnictwie uczniów, a także wyborów czytelniczych nauczycieli. Ireneusz Janik z Akademii Muzycznej w Łodzi, autor trzeciego tekstu Przypadek Gustawa Mahlera. Problem wiarygodności transkrypcji cyfrowych płyt 78rpm, stawia pytanie: czy najnowsze narzędzia do odczytywania zapisów dźwiękowych powinny być stosowane do zabytkowych płyt, materiałów powstałych z zastosowaniem innej niż współczesna techniki?

Kup numer 7/8/2018

W dziale „Z bibliotek” przedstawiamy tekst Katarzyny Pawluk Setnie ubawieni. Jak wspólnie odkrywamy humor lat międzywojennych, omawiający kolejny projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, prowadzony wspólnie z Radiem Opole.

W dziale „Wywiady” prezentujemy rozmowę z Cecylią Judek, Bibliotekarzem Roku 2017. Laureatka opowiada o swojej pracy w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, o działalności w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, w którym od 2005 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Zarządu Okręgu.

W kolejnych działach prezentujemy następujące teksty: w „Nowych technologiach” Tomasz Sopyło prezentuje możliwości wykorzystania w działalności bibliotek Ankiet i formularzy internetowych, w „Sprawozdaniach i relacjach” Przemysław Kasperkiewicz przedstawia Książkowy Mundial na Narodowym. Raport z 9. Warszawskich Targów Książki, w „Prawie bibliotecznym” Rafał Golat omawia Aspekty biblioteczne w umowach międzynarodowych, w „Ochronie danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” Sylwia Czub-Kiełczewska przedstawia Kartę zobowiązania czytelnika według RODO.

W stałych rubrykach: „O bibliotekach w prasie”, „W kilku słowach”, „Przeglądzie piśmiennictwa”, „Z życia SBP” zamieszczamy bieżące informacje. Wakacyjny numer „Bibliotekarza” zamykają „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Zajmującej lektury 
życzy 
Redakcja „Bibliotekarza”

Zamów prenumeratę!