Bibliotekarz 5/2019

W majowym numerze „Bibliotekarza” przedstawiamy wybór tematów związanych z aktualnymi bibliotekarskimi zagadnieniami i wydarzeniami.

Dział „Artykuły” rozpoczynamy tekstem dr Barbary Budyńskie Nowa infrastruktura bibliotek publicznych jako jeden z elementów inwestowania w czytelnictwo. Autorka omawia potencjał bibliotek publicznych oraz zmiany w postrzeganiu i użytkowaniu placówek,w których przeprowadzono modernizacje lub dla których wybudowano nowy obiekt/lokal. Wykorzystując wyniki badania sondażowego przeprowadzonego w modernizowanych bibliotekach. Autorka prezentuje zakres inwestycji, udział w nich bibliotekarzy oraz zmiany, jakie zaszły w dostępie i funkcjonalności bibliotek, a także ich efekty. W podsumowaniu stwierdza, że przeprowadzone modernizacje zmieniły wizerunek bibliotek w środowiskach, które stały się placówkami częściej odwiedzanymi. Nie wpłynęły natomiast w znaczącym stopniu na wzrost czytelnictwa w badanych bibliotekach.

Drugi artykuł Bibliografia regionalna w obliczu przemian rzeczywistości i potrzeb użytkowników Bożeny Lech-Jabłońskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przedstawia zmiany, jakie zachodzą w ostatnich latach w bibliografiach regionalnych, aby mogły sprostać oczekiwaniom użytkowników. Autorka prezentuje prace prowadzone od ponad 50 lat nad Bibliografią Lubelszczyzny.

Trzeci tekst 55-lecie Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Janiny Jagielskiej omawia działalność Zespołu, sylwetki osób zaangażowanych w jego prace oraz zamierzenia na najbliższy czas.

W dziale „Z bibliotek”zamieszczamy tekst Małgorzaty Zmitrowicz z Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Trudna, kapryśna, błędów (…) łasa… Wystawa prac Adama Papke prezentujący zbiory znanego akwarelisty i poety w salach wystawowych biblioteki.

W dziale „Nowe technologie” przedstawiamy tekst Analityka i optymalizacja stron WWW za pomocą Google’a Tomasza Sopyło z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Autor przedstawia kilka efektywnych i prostych do zaimplementowania narzędzi ułatwiających pracownikom bibliotek systematyczne doskonalenie usług webowych w swoich placówkach.

W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Skargi i wnioski a działalność bibliotek.

Numer dopełniają stałe rubryki, w tym „O bibliotekach w prasie”, „Z życia SBP”, „Z życia Koszykowej” oraz „Przegląd piśmiennictwa”. Majowy numer „Bibliotekarza” zamykają „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

 

Miłej lektury 
życzy 
Redakcja „Bibliotekarza”

Zamów prenumeratę!

 

SPIS TREŚCI

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

Barbara Budyńska: Nowa infrastruktura bibliotek publicznych jako jeden z elementów inwestowania w czytelnictwo

Bożena Lech-Jabłońska: Bibliografia regionalna w obliczu przemian rzeczywistości i potrzeb użytkowników

Janina Jagielska: 55-lecie Zespołu Historyczo-Pamiętnikarskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Z BIBLIOTEK
Małgorzata Zmitrowicz: Trudna, kapryśna, błędów (…) łasa… Wystawa prac Adama Papke

O BIBLIOTEKACH W PRASIE
Czytanie na trawie… (Iwona Joć-Adamkowicz, Grzegorz Grzenkowicz)

NOWE TECHNOLOGIE
Analityka i optymalizacja stron WWW za pomocą usług Google’a (Tomasz Sopyło)

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz)

PRAWO BIBLIOTECZNE
Skargi i wnioski a działalność bibliotek (Rafał Golat)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Maria Chmielewska (Marek Dubiński)

Z ŻYCIA SBP
Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej • 9. edycja Ogólnopolskiego Konkursu SBP – Bibliotekarz Roku 2018 • Spotkanie w MBP w Bielsku Podlaskim • Mistrz Promocji Czytelnictwa 2018 • Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego SBP • 16. Wystawa krajowa – Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2019 • Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2018 (Marzena Przybysz)

Z ŻYCIA KOSZYKOWEJ
Czy biblioteka cyfrowa jest Glamour? (Malwina Tomala-Pietrzak, Grzegorz Gogacz)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH

Wybrane strony numeru 5/2019