Bibliotekarz 2/2019

W lutowym numerze „Bibliotekarza” przedstawiamy teksty nawiązujące tematycznie do artykułów w numerach wcześniejszych. Dział „Artykuły” rozpoczynamy tekstem Ewy Kobierskiej-Maciuszko z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Polskie budownictwo biblioteczne po 1989 roku. Błędy, których mogliśmy uniknąć. Autorka omawia rezultaty ankiety, którą skierowała do dyrektorów bibliotek akademickich i publicznych realizujących inwestycje biblioteczne w ostatnich 25 latach, pytając o ich doświadczenia z nimi związane, najczęściej popełnione błędy w zakresie prac inwestorskich, urbanistyczno-architektonicznych, organizacyjno-funkcjonalnych, technicznych i marketingowych. Autorka tekstu w podsumowaniu wyników ankiety przedstawiła kilka prostych zasad do zastosowania podczas inwestycji, aby dobrze wykonać projekt i uniknąć błędów, pomyłek, zaniechań.

Kup numer 2/2019

Drugi artykuł Biblioteki pedagogiczne w roku 2018 Sylwii Czacharowskiej z Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie przedstawia sytuację bibliotek pedagogicznych w minionym roku. Analiza sytuacji bieżącej poprzedzona została omówieniem roli bibliotek pedagogicznych na przestrzeni minionych 100 lat działalności, jej przeobrażeń, a także prac nad dostosowaniem merytorycznej oferty do zmieniających się potrzeb użytkowników bibliotek. W dziale „Z bibliotek” prezentujemy dwa artykuły. Pierwszy Karola Maluszczaka Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w Opolu opisuje realizację kolejnego, ciekawego projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu promującego czytelnictwo. Jego rezultatem jest przygotowany audiobook z nagranym wspólnie Narodowym Czytaniem. Drugi Agnieszki Pękały Praktyka dla praktyka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni opisuje trzecią edycję prowadzonego od kilku lat projektu związanego z wymianą bibliotekarzy i pracowników bibliotek pomiędzy placówkami w całej Polsce. Uczestnictwo w programie umożliwia zdobycie doświadczenia, pozyskanie nowych inspiracji zawodowych oraz integrację środowiska bibliotekarskiego. W kolejnych działach prezentujemy następujące teksty: w „Sprawozdaniach i relacjach” Marty Kunickiej i Agaty Muc Sytuacja bibliotek i bibliotekarzy w kontekście zmieniającego się prawa. XLI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Przemysława Kasperkiewicza Läs znaczy czytać… Raport z 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie oraz Anny Grzecznowskiej Biblioteka w cyberprzestrzeni, w „Prawie bibliotecznym” artykuł Rafała Golata Zmiany w prawie autorskim (ułatwienia dla osób niepełnosprawnych), w „Ochronie danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” artykuł Sylwii Czub-Kiełczewskiej Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom zgodnie z RODO. Numer dopełniają stałe rubryki, w tym „Z życia SBP” oraz nowo utworzona „Z życia Koszykowej”, w której będziemy zamieszczać bieżące informacje z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Lutowy numer „Bibliotekarza” zamykają „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Miłej lektury 
życzy 
Redakcja „Bibliotekarza”

Zamów prenumeratę!


Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY
Ewa Kobierska-Maciuszko: Polskie budownictwo biblioteczne po 1989 roku. Błędy, których mogliśmy uniknąć
Sylwia Czacharowska: Biblioteki pedagogiczne w roku 2018
Z BIBLIOTEK
Karol Maluszczak: Narodowe Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego w Opolu
Agnieszka Pękała: Praktyka dla praktyka
SPRAWOZDANIA I RELACJE
Sytuacja bibliotek i bibliotekarzy w kontekście zmieniającego się prawa. XLI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Marta Kunicka, Agata Muc)
Läs znaczy czytać… Raport z 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie (Przemysław Kasperkiewicz)
Biblioteka w cyberprzestrzeni (Anna Grzecznowska)
PRAWO BIBLIOTECZNE
Zmiany w prawie autorskim (ułatwienia dla osób niepełnosprawnych) (Rafał Golat)
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACY BIBLIOTEKARZA. DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKA
Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom zgodnie z RODO (Sylwia Czub-Kiełczewska)
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Janina Tuszkiewicz (Marek Dubiński)
Z ŻYCIA SBP
Relacja z kongresu IFLA w Kuala Lumpur 2018 – spotkanie w bibliotece na Koszykowej • Ruchome wykłady pomorzoznawcze 2018 • Okręg Zachodniopomorski SBP członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej• Prezydium i ZG SBP (Marzena Przybysz)
Z ŻYCIA KOSZYKOWEJ
Rozkosze filozofowania o sztuce (Anna Karczewska, Zofia Zarachowicz) • Uroczyste seminarium naukowe poświęcone pamięci Joanny Kulmowej (Ewelina Rąbkowska)
POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)
W KILKU SŁOWACH