ZIN – abstrakty

2020:

2019:

  • nr 1A*: abstrakty (Publikacja sfinansowana z grantu DUN „Wydawanie czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej – zwiększenie zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym” – zadanie finansowane w ramach umowy 921/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę)
  • nr 2A*: abstrakty (Publikacja sfinansowana z grantu DUN „Wydawanie czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej – zwiększenie zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym” – zadanie finansowane w ramach umowy 921/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę)
  • nr 1: abstrakty
  • nr 2: abstrakty


2018:

2017:

2016:

2015

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:(pdf)

2019:

  • Zagadnienia Informacji Naukowej nr 1A* (Publikacja sfinansowana z grantu DUN „Wydawanie czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej – zwiększenie zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym” – zadanie finansowane w ramach umowy 921/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę)

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

Starsze numery odnaleźć można w Archiwum Cyfrowym