Przegląd Biblioteczny 2/2020

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”. Ukazuje się od 1927 roku.

Jeden z najlepszych periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa w Europie wykazywany na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 20.

Zamów prenumeratę!

Kup numer 2/2020

Spis treści

ARTYKUŁY

Jacek Wojciechowski: Bibliotekarstwo agregacyjne

Magdalena Wójcik: Unplugged – Co-working – Co-living – Emerging adulthood? Nowe zjawiska społeczne a biblioteki

Alicja Matczuk: Klasyfikacja Dziesiętna w bibliografii polskiej. Historia i stan współczesny

OPINIE

Agnieszka Chamera-Nowak, Małgorzata Kisilowska: Skutki pandemii dla społecznej funkcji książki w Europie. Wstęp do badań

RECENZJE I PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA

Agata Walczak-Niewiadomska: Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019 (Bogumiła Staniów)

Profesor Jadwiga Kołodziejska: badaczka i promotorka bibliotek i czytelnictwa: księga pamiątkowa. Red. Jadwiga Sadowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020 (Jacek Wojciechowski)

Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król, przy współudz. Bożeny Jaskowskiej: Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019 (Zbigniew Gruszka)

Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)

Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)

Z  ŻYCIA  SBP

KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO 2019 (oprac. Dorota Grabowska)

KOMUNIKATY

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 (Jadwiga Sadowska)

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW